Kapat
A+ A-

Ekonomide düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Kurul'da kabul edildi. Teklifin Genel Kurul'daki görüşmelerinde konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, esnafın siftah yapmadan dükkan kapattığını söyledi. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da tarım sektöründe derin bir krizin olduğunu belirterek, "Tanzim satışları bu sorunun göstergesi'' dedi.
AA
Yayınlanma tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe, 20:52

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

'ESNAF SİFTAH YAPMADAN DÜKKAN KAPATIYOR'

Teklifin Genel Kurul'daki görüşmelerinde söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, esnafın siftah yapmadan dükkan kapattığını söyleyen, "Sokağa çıktığımızda esnaf, 'Geçen yıl yaptığım işin yarısını yapamıyorum, çeklerimiz dönüyor.' diyor. İflaslar, konkordatolar yaşanıyor. Kriz yılı olarak bilinen 2002 yılında işsizlik oranı yüzde 8, 2000 yılında yüzde 6 idi. Bugün, resmi rakamlar işsizliğin yüzde 12,6 olduğunu gösteriyor. 2000 yılında dünyanın 17'nci büyük ekonomisiydik şimdi ise bugün 20'nciyiz." diye konuştu.

Paylan, vatandaşın gündeminin ekonomi, açlık, sefalet olduğunu, Sanayi Üretim Endeksi'nin ocak ayında yüzde 9,8 düştüğünü belirterek, acil adımlar atılmasını istedi.

Acil demokratik ve ekonomik reform yapılması çağrısında bulunan Paylan, "Bazı vatandaşlarımızı 'Terörist' diyerek ötekileştiriyorsunuz ve onlar da bu ülkeyi terk ediyorlar. Ve hep beraber kaybediyoruz. Bu sarmalı tersine çevirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

'TANZİM SATIŞLARI TARIMDAKİ KRİZİN GÖSTERGESİ'

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da tarım sektöründe derin bir krizin olduğunu belirterek, "Tanzim satışları bu sorunun göstergesi. Fiyat, serbest piyasa ekonomisinde arz ve talep dengesinin buluşması ile oluşur. Şimdiye kadar arz talep dengesi neden takip edilmedi? Hükümetin görevini yapmamasından kaynaklanan bir durum var. Bu millet seçimlerde gereğini yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

KANUN NELERİ İÇERİYOR?

Kanuna göre, Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının, özel tüketim vergisi oranlarını indirmeye, yüzde 50'ye kadar artırmaya ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının vergi oranlarının belirlenmesinde özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak yeniden düzenleniyor. ÖTV matrahı bin 200 lirayı aşmayanlar, ÖTV matrahı bin 200 lirayı aşıp, 2 bin 400 lirayı aşmayanların vergi oranı yüzde 25 olacak.

Taşeron işçilere, 11 Eylül 2014'ten sonra imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kıdem tazminatı ödemeleri, sözleşmede aksi belirtilmemişse, taşeron işverene rücu edilmeyecek.

Taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül 2014'ten sonraki kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek.

Kanunla, Petrol Piyasası Kanunu'nda yer alan "Bir tüketim tesisinde her bir cins üründen yılda 20 bin ton ve üzeri akaryakıt kullanan serbest kullanıcılar, tüketimlerinin 15 günlük kısmını karşılayacak miktarda kendi depolarında stok bulundurmak mecburiyetindedir ve bunlar ulusal petrol stoku içinde mütalaa edilir." hükmü, metinden çıkarıldı.

Serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin, ulusal petrol stok yükümlülüğünün kaldırılması hedefleniyor.

Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihine kadar personelinin çocukları için kreş ve gündüz bakımevi hizmetini bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılayan belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar işlemden kaldırılacak.

Hazineye ait deniz ve iç sularda ya da buralardan yararlanılarak karada yapılacak su ürünleri üretiminde, üretim hakkının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kiralanmasına ilişkin uygulamanın süresi 1 Ocak 2020'ye kadar uzatılacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda değişiklik yapılarak, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yapan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde hizmet veren B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet verme süreleri, kamu kurumları ve 50'nin altında çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinin hizmet alma yükümlülüğünün yürürlük tarihi ile eşleştirildi.

Tarımsal üretime devam etmeleri şartıyla; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 31 Aralık 2018 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılanlar ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında ertelenmiş olan borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunarak tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yapılandırılan ve ödemeleri halihazırda devam eden krediler, bu madde hükmünden etkilenmeyecek ancak başvurmaları durumunda bu madde hükümlerinden faydalandırılabilecek.

Plan Bütçe Komisyonunda, "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu" kapsamında düzenlemeler içeren 3 maddenin teklif metninden çıkarılması dolayısıyla "Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifin" adı, "Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olarak değiştirilmişti.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Garo Paylan, Kamil Okyay Sındır

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler