Kapat
A+ A-

Avukat İnsiyatifi'nden bildiri: Protesto ediyoruz

Avukat İnsiyatifi'nin 5 Nisan Avukatlar Günü bildirisinde Türkiye’de savunma mesleğinin kriminalize edildiği belirtilerek insan hakları, hukuk ve yargının çok önemli sınav verdiği zor günlerden geçtiği ifade edildi.
Yayınlanma tarihi: 5 Nisan 2019 Cuma, 11:34

[Haber görseli]109 avukatın imza attığı bildiride sırf görevlerinin gereğini yaptığı için haklarında soruşturma açılan, hukuksuz olarak tutuklanan avukatların haklarına dikkat çekilerek şöyle denildi:

“Tüm insan hak ve özgürlüklerine karşı yürütülen ve özellikle avukatlara karşı yoğunlaşarak artırılan düşmanca tüm saldırıları, mesleklerini yaparken ceza tehdidi altında tutulmalarını, tutuklanmalarını, mahkum edilmelerin, eziyet görmelerini, tehdit edilmelerini, avukatlık mesleği üzerinde kurulmak istenen ve var olan tüm vezayetleri, avukatlık meslek örgütlerine, barolara karşı yapılan baskıların tümünü protesto ediyoruz.

Avukatların sırf görevlerinin gereğini yapmış olmalarından dolayı soruşturma ve kovuşturmaya uğradığı, onlarcasının haksız ve hukuksuz olarak tutuklanarak cezaevlerine konulduğu, baroların hedef alındığı, adil yargılanma ilkeleri hiçe sayılarak özellikle savunma hakkının kullanılamaz hâle geldiği, AİHM kararlarının uygulanmadığı, yargı tarafsızlığının ve bağımsızlığının şekli görünümünün bile ortadan kaldırıldığı; kısaca Anayasa ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde yer alan hak ve özgürlüklerin kullanılamayacak şekilde hak arama yollarının etkisizleştirildiği; hukuk güvenliğinin ortadan kaldırıldığı, savunma mesleğinin kriminalize edildiği; insan hakları, hukuk ve yargının çok önemli sınav verdiği zor günlerden geçiyoruz.”

Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi (AİHS) gibi sözleşmelerde özüne dokunulamayacağı kabul edilen hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesi ilkesinden yola çıktıklarını belirten Avukat İnsiyatifi, uluslararası belgelerde avukatlık mesleğine ilişkin belirtilen birçok hakkın neredeyse tamamının Türkiye’de uygulanamadığını vurguladı. Bildiride avukatların görevlerini özgür ve bağımsız olarak yürütebilmesi için uluslararası belgelerde yer alan haklar anımsatıldı.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler