TTB’nin 70. kongresi ‘Tababet İçin Adalet’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, “Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barıştan, iyi hekimlikten vazgeçmeyeceğiz” dedi. Arıyaman, 70. büyük kongrenin “tababet için adalet” talebiyle 22 Haziran’da düzenleneceğini söyledi ve adalet talebi olan tüm kesimleri kongreye davet etti.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2019 Pazartesi, 22:27

 TTB Merkez Konseyi tarafından  yapılan basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, TTB Merkez Konseyi üyeleri Gülriz Erişgen ve Selma Güngör ile Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut katıldı. 70. kongreyi “tababet için adalet” talebiyle düzenleneceğini ifade eden Adıyaman, eski Yargıtay başkanlarından Sami Selçuk ile baro başkanlarının ve 65 tabip odasından delegelerin katılacağını paylaştı.