Acılar ülkesinin yaralı ceylanları

Eren Aysan ve Zeynep Altıok Akatlı Sivas Katliamı'nın 26. yılında Cumhuriyet’e yazdı. Bugün Cumhuriyet'te...

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2019 Pazartesi, 22:04

Babamın değerleri Eren Aysan: Hayatım boyunca babam Behçet
Aysan’ın salık verdiği değerlere sadık kalmaya çalıştım. Düşmanım otel
yakanlar değil, onları bu duyguya sürükleyen anlayış ve cehaletti.

Sözümüz çok Zeynep Altıok Akatlı: Günler kala herkes davet eder.
Söyleyecek söz çoktur. Ama 26 yılın yol alamamışlığı karşısında söylenmese
de olur gibi görünen sözler söylenmese hiç olmayacak önemdedir.

Bugün Cumhuriyet'te...