Kadın üniversiteleri planına tepki: Bir asır geriye

Kadın üniversiteleri planına tepki gösteren CHP’li Karabıyık: Bir asır geriye.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2019 Perşembe, 22:21

CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “kadın üniversiteleri” planına tepki göstererek “Kalkınma Planında daha ileri ve iyi hedefler konacağı yerde, enflasyonda 2006, kişi başı gelirde 2013 rakamı hedef alındığı gibi, kadınların eğitiminde de bir asır geriye gitmeyi hedeflemiş görünüyorlar” dedi.

Bakış değişmedikçe...
CHP’li Karabıyık, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk olarak Japonya’da dile getirdiği, “Kadın Üniversiteleri” planını değerlendirdi. Karabıyık, 1900’lerin ilk yarısında bazı ülkelerde kadınların üniversite eğitimine erişebilmelerine destek oluşturmak amacıyla kadın üniversitelerinin kurulduğunu, Japonya’da ise 800 üniversitenin sadece yüzde 10’nun kadın üniversitesi olduğunu vurguladı.
Günümüzde kadın üniversitelerini “ilerici” bir model olarak sayan görüşe yer kalmadığını vurgulayan Karabıyık, “Son yıllarda Türkiye’de kadınların sosyal hayata ve iş hayatına katılımının önünü kesen söylemleri ile AKP hükümetlerinin kadına bakışı değişmedikçe, bir kadın üniversitesi kurmanın kadın haklarının gelişimi üzerine ek bir yararı olması beklenemez” dedi.

Ayırmacı zihniyet...
Karabıyık, “1923’te Cumhuriyet Devrimi ile uygulamaya geçirilen kadın-erkek eşitliği ve zorunlu laik eğitimle, kız ve erkek çocuklara eşit bireyler olma olanağını sağlayıp kızların tıpkı erkekler gibi, bütün bilim dallarında öğrenim görmelerinin bir temel insan hakkı olarak kabul edilmesi unutulmamalı, unutturulmaya çalışılmamalıdır.

Tepki gösterdiğimiz, 17 yıllık AKP iktidarında, diğer eğitim düzeylerinde yinelenen ‘100 yıl sonra karma eğitimden vazgeçilmesi’ önerisini kadın üniversitesi uygulamasıyla birleştirip karma eğitime her düzeyde son verilmesi ve hem de okul öncesinden başlanarak üniversitelere kadar uzanan bir ayrımcılığın uygulanması riski. Kadın üniversitelerinin kuruluşunda karşı çıktığımız bu ‘kadını ötekileştiren, ayırmacı zihniyettir’” diye konuştu.

‘Kadın işsizliğini çözün’

Karabıyık, “AKP eğitimi siyasetin arka bahçesi olarak gördüğü politikalarına son vermeli, Japonya’nın ‘kadın üniversitelerini’ değil, dünyanın 3. büyük ekonomisi oluşunu ve teknoloji konusundaki gelişmişliğini model almalı. Kadınları gerçekten düşünüyorsanız, önce kadınların daha fazla kararlara katılımını, daha fazla yönetim kademelerinde yer almalarını sağlayınız, kadın işsizliği sorununu çözünüz” ifadelerini kullandı.

İLERİ HEDEFLER ŞART

Kadınların istihdam dışına itilmesinin milli gelir ve kişi başı gelir üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken CHP’li Lale Karabıyık, “Maalesef, getirilen ve incelediğimiz 11. Kalkınma Planı’nda daha ileri ve iyi hedefler konacağı yerde, enflasyonda 2006, kişi başı gelirde 2013 rakamı hedef alındığı gibi, kadınların eğitiminde de 1 asır geriye gitmeyi hedeflemiş görünüyorlar” dedi.