Danıştay da AOÇ'de yürütmeyi durdurma kararı verdi

Danıştay 6. Dairesi, Atatürk Orman Çiftliğindeki (AOÇ) arazinin, TBMM tarafından kullanılmasına olanak sağlayan Koruma Bölge Komisyonunun kararına yönelik açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İZMİR / Cumhuriyet
09 Aralık 2014 Salı, 14:02

Meclis, Özelleştirme Yüksek Kurulunca TBMM'ye tahsis edilen AOÇ'deki arazi üzerinde inşa edilmesi planlanan Kongre ve Eğitim Tesislerinden mahkeme süreci nedeniyle vazgeçmişti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yazılı açıklamasında, AOÇ'taki bira fabrikası alanına ilişkin ikinci yürütmeyi durma kararı aldıklarını belirtti.

Daha önce Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile AOÇ Gazi Mahallesi 2100 ada 23-24 parseller için hazırlanan planların onaylandığını hatırlatan Candan, alanın TBMM'ye tahsis edildiğini dile getirdi.

Candan, imar planları ile TBMM ve milletvekilleri için eğitim, arşiv, kongre merkezi, spor tesisi, tiyatro, müze, sergi salonu, depolama alanı gibi tesislerin yapılmasının öngörüldüğünü belirterek, şu bilgileri paylaştı: "Danıştay 6. Daire, bilirkişi raporu düzenleninceye kadar imar planlarının yürütmesini durdurmuştu. Ayrıca Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ankara 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu 11.02.2013 tarih ve 74 karar sayılı kararı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca AOÇ 2100 ada 23-24 parsellere ilişkin hazırlanan 1/10000 ölçekli AOÇ 1. derece doğal ve tarihi sit alanlarına ait koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve bu değişiklik doğrultusunda bu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının, Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Ait Yönetmeliğe uygun olduğuna karar vermişti."

Bu karara karşı 5 oda olarak açtıkları, planların konu edildiği davada, bilirkişi raporu gelinceye kadar Koruma Bölge Komisyonu kararının da yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğini aktaran Candan, "Telafisi mümkün olmayan zarar oluşturacağından mahkeme, bilirkişi raporunu beklemeden yürütmeyi durdurma kararı veriyor, bu bizim açımızdan oldukça değerli" ifadesini kullandı.

TBMM, mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş'ye ait olan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca Meclis'e tahsis edilen AOÇ'deki arazi üzerinde inşa edilmesi planlanan Kongre ve Eğitim Tesislerinden, mahkeme süreci nedeniyle vazgeçmişti.