Faşizmin ayak sesleri

Sendikalar ve sivil toplum örgütleri İç Güvenlik Paketi'ne isyan etti. TBMM önünde toplanan grup adına yapılan açıklamada, Meclis’teki görüşmelerin daha ilk saatlerinde AKP’lilerin muhalefet milletvekillerine çekiçli, bardaklı, tekme tokatlı saldırısının yasa ile neyin amaçlandığını kanıtladığına dikkat çekildi.

Cumhuriyet/Ankara/Yzmir/Adana/Eski?ehir
18 Şubat 2015 Çarşamba, 22:07

Sendikalar, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri İç Güvenlik Paketi’ni protesto etti.

ANKARA: TBMM’nin Dikmen Kapısı’nda toplanan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri “İç Güvenlik Yasası geri çekilsin” pankartı açtı. Daha sonra KESK Başkanı Lami Özgen ortak açıklamayı okudu. Yasanın provasını polisten önce AKP’li milletvekillerinin yaptıklarını dile getiren Özgen, tasarının özü itibarıyle “AKP’yi koruma ve kollama yasası” olduğunu vurguladı. Anayasanın, uluslararası sözleşmelerin ayaklar altına alındığına dikkat çeken Özgen, tasarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve bilgisiyle hazırlandığını söyledi. Özgen, tasarı ile fiilen devam eden OHAL ve sıkıyönetim uygulamalarının olağanlaştırılmak ve süreklileştirilmek istendiğini vurguladı.

 

‘Yeni polis cinayetleri yolda’

AKP’nin emekçilere, gençlere, kadınlara ve bir bütün olarak toplumsal muhalefete karşı topyekûn bir saldırı içerisinde olduğunu dile getiren Özgen, “Tasarı ile hayata geçirilmek ve kamu güvenliği yalanıyla gizlenmek istenen tedbirler açıkça faşizan tedbirlerdir. Tasarının yasallaşması durumunda tüm toplumsal muhalefet darbe dönemlerini bile aratacak bir saldırı altında olacaktır” dedi. Basın emekçilerine, avukatlara, sendikacılara, üniversitelilere, kadınlara yönelik “şafak baskınlarının” yaygınlaşacağını, toplu tutuklamaların sıradanlaştırılacağını dile getiren Özgen, soruşturma sırasında “el koyma” yetkisi genişletileceği için de gerçek ve tüzelkişi muhaliflerin malvarlıklarına da el konularak çok yönlü “faşizan bir baskı” kurulacağını söyledi. Özgen, tasarı ile “yeni polis cinayetleri” yaşanacağını da söyledi. Tasarı ile hükümetin güvenlik güçlerine açıkça “sık la sık” dediğini dile getiren Özgen, “Halen neredeyse her gün AKP polisinin gaz fişekleriyle, copuyla, silahıyla bir insanımızı yitirdiğimiz bugünleri de geride bırakacak yasa tasarısı birçok yönüyle anayasaya ve AİHM kararlarına da aykırıdır” dedi. Tasarının hemen geri çekilmesini isteyen Özgen, halkların ve emekçilerin yeni bir “SS yasası” istemediklerini vurguladı.

 

‘Güvenlik için hakları kısıtlama, geliştir’

İZMİR: DİSK, Birleşik Kamu-İş, TÜRK-İŞ, KESK Şubeler Platformu, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası basın açıklaması yaptı. Diş Hekimleri Odası temsilcisi İlkay Demirci Ülkü, “Toplumsal güvenliğin sağlanması özgürlükleri ve insan haklarını kısıtlamakla değil geliştirmekle olur” dedi.

ADANA: Çağdaş Hukukçular Derneği adına açıklama yapan Tugay Bek, “Erdoğan’ın talimatıyla yasayı Meclis’ten geçirmek isteyen AKP’lilerin demokrasi anlayışını hem bu yasayı dayatmalarından, hem de Meclis’te yaşanan saldırı olayında bir kez daha görmüş oluyoruz” dedi.

ESKİŞEHİR: Eskişehir’de de çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin oluşturduğu Emek ve Demokrasi Güçleri basın açıklaması yaptı. SES Sendikası Şube Başkanı Yalçın Mutlu, “Kadınlar sokaklarda sürükleniyor, çocuklar dövülerek, vurularak öldürülüyor, gazeteciler hapse atılıyor, grevler yasaklanıyor, kilolarca gaz kullanıyor. İç Güvenlik Yasası sıkıyönetim yasasıdır” dedi.