'Ödenmeyen paralar' mecliste

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş “Geçmişte bankalar tüketicilerden kredi kullandırırken çeşitli adlar altında yasal dayanağı olmayan bedelleri geri ödemede yarattığı sorunları” bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.
Yayınlanma tarihi: 2 Ağustos 2015 Pazar, 11:21

[Haber görseli]

TÜKETİCİLERİN ELİNDEKİ ORJİNAL BELGELERİN ALINMASI DOĞRU MUDUR?

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, bankaların geçmişte haksız olarak alınan ücretlerin yine çeşitli haksızlıklarla tüketiciye geri ödenmemesi ve tüketicilerin elindeki belgelerin alınarak geri ödeme sürelerinin uzatıldığı iddialarını Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a bir soru önergesiyle yöneltti.

Barış Yarkadaş’ın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yanıtlaması istemiyle vermiş olduğu soru önergesi şu şekilde:

“Geçmişte bankalar tüketicilerden kredi kullandırırken çeşitli adlar altında yasal dayanağı olmayan bedeller tahsil etmişlerdir. Bu bedellerin haksız ve hukuka aykırı olduğu, hem 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlükten kaldırılan 4077, hem de aynı tarihte yürürlüğe girmiş bulunan 6502 Sayılı tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda gerekse de son dönem Yargıtay Kararlarında işlerlik kazanarak içtihat haline gelmiştir.

Tüketicinin bilinçlendirilmesi ve korunması Anayasamızın 173. Maddesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla düzenlenmiş bir husustur. Tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi, tüketim piyasalarında adaletin sağlanması devletin Anayasadan kaynaklanan görevidir.

Yine 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 76. Maddesinin birinci fıkrası “Bankalar, müşterilerinin, verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bildirmekle yükümlüdür. Bankalar, kredi sözleşmelerinin onaylı bir örneğini müşterilerine vermek zorundadır. Talepleri hâlinde müşteri ile yapılan diğer işlemlere ilişkin her türlü belgenin bir örneği de müşterilere verilir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Son zamanlarda Tüketici Hakem Heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararları ilgili bankaya götüren vatandaşların evraklarının orijinallerinin banka tarafından alındığı ve işleme konularak ödemelerinin yapılacağı tüketiciye söylenmektedir. Tüketicilerin bankalara başvurduğunda ise paranın havuzda olduğu, ekrandan göründüğü fakat genel müdürlüğün ödemeye izin vermediğinin kendilerine söylendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede;

Soru 1: Bankaların, tüketicinin elindeki Tüketici Hakem Heyeti Kararı gereği geri alma hakkı olan bu paraları iade etmemesinin sebebi nedir?

Soru 2: BDDK’nın bu tarz şikayetlere ilişkin bankalar üzerinde bir uyarı ve cezai işlem uygulama çalışması olacak mıdır?

Soru 3: Haksız olarak geçmişte alınan ücretlerin yine çeşitli haksızlıklarla tüketiciye geri ödenmemesi ve tüketicilerin elindeki orjinal evrakların bankalar tarafından alınması doğru mudur?

Soru 4: Tüketici Hakem Heyetlerinde biriken geçmişe dönük banka şikayetlerinin toplu halde çözümlenmesi için, bankaların tüketicilerden 3 Ekim 2014’ten önce tahsil etmiş olduğu hukuki dayanaktan yoksun kredi dosya masraflarının bankaya başvuran tüketicilere direk olarak iadesini sağlayacak bir yasal düzenleme yapılmamasının sebebi nedir? Bu yönde yapılacak bir düzenleme ile Tüketici Hakem Heyetlerinin asli görevi olan tüketicilerin “Ayıplı Mal ve Hizmet” şikayetlerine daha etkin ve hızlı çözüm sağlayabileceği, ülkenin kaynak israfının önleneceği gerçeği görülmemekte midir?”

A+ A-

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Ali Babacan