Haliçport Projesi'nin iptali için dava açıldı

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası'na (TMMOB) bağlı 4 oda, Haliçport projesine yönelik imar planlarını yargıya taşıdı.
CHA
Yayınlanma tarihi: 25 Kasım 2015 Çarşamba, 13:51

[Haber görseli]

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından ortak yapılan açıklamada, Haliçport projesine ilişkin imar planlarına dava açıldığı belirtildi. Mimarlar Odası İstanbul Şube Sekreteri Ali Hacıalioğlu, "Haliçport projesinin ihale kanununa aykırı olarak verildiği özel şirketin yaptığı proje, Bakanlık tarafından alınarak sözde koruma imar planı olarak sunuldu. Her defasında ecdat yadigarı diyerek tarihi mirasa vurgu yapan hükümet, bu çok önemli endüstri mirasımızı ranta açmak yerine korumalı." ifadelerini kullandı.

Odalar tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Haliç yat limanı ve kompleksi, Özel Proje Alanı İmar Planı olarak bilinen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nca onaylanan Haliç Tersaneleri`ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişiklikleri yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Gemi Mühendisleri Odası tarafından, 03.11.2015 tarihinde yargıya taşınmıştır."

Basın açıklamasında Haliçport projesinin 6 asırlık Haliç Tersaneleri'ne vereceği zararlar sıralanarak, "Otel, apart otel, müstakil apart gibi tesisler, ofis, büro, yönetim binaları, banka, finans kurumları, çarşı gibi fonksiyonlar getiren dava konusu imar planları, dünya miras listesine aday olacak nitelikleri taşıyan ve bu nitelikleri korunup geliştirilerek geleceğe taşınması gereken Haliç Tersanelerini parçalayacak, kimliğini yok edecek ve sermaye gruplarının çıkarlarına yönelik bir şekilde imara açılmasına neden olacaktır. Ayrıca Haliç'in çevresiyle etkileşimi göz önüne alındığında, çevresine emsal niteliği taşıyacağı yani dava konusu planların, daha büyük çaplı bir rant odaklı dönüşümün önünü açacağı da ortadadır." denildi. Açıklamanın sonunda TMMOB'ye bağlı Meslek Odaları ve Haliç Dayanışması bileşenleri olarak kamu yararına ve hukuka aykırı projenin karşısında durulacağı vurgulandı.

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ