HSYK sorusuna yanıt yok

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den internet yasaklarına onaya ‘iklim’ savunması.
Yayınlanma tarihi: 17 Mart 2014 Pazartesi, 04:02

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AB - Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre’nin, HSYK ve internet yasasını onaylamaması için gönderdiği mektuba yanıtında, üstü örtülü olarak 17 Aralık sonrasında oluşan atmosfere göndermede bulundu ve “Veto etsem, mevcut iklimde hükümet aynen gönderirdi” dedi.

Flautre’nin şubat ayında gönderdiği mektuba yanıt, 11 Mart’ta Gül’ün Başdanışmanı Ahmet Sever aracılığıyla iletildi. Mektupta, internet yasaklarına ilişkin düzenlemenin Gül tarafından neden veto edilmediği şöyle anlatıldı:

“Eğer Cumhurbaşkanı yasayı geri gönderseydi, bizim anayasamıza göre bunu ikinci defa veto etme şansı olmayacaktı, bu durumda hükümet de yasayı aynen geri gönderecekti ki bu, mevcut iklimde çok yüksek bir olasılıktı.”

Mektupta, Gül’ün internet yasasını veto etmemesine, torba yasadaki 126 madde arasında yaşlılar ve engellilerle ilgili düzenlemelerin bulunması da gerekçe olarak gösterilirken, Gül’ün kısmi veto yetkisi ise göz ardı edildi. Oysa Gül, yasanın tümü yerine bazı maddelerini geri gönderme yetkisine sahip.

Köşk mektubunda, Gül’ün istediği değişikliklerin hükümet tarafından “kelimesi kelimesine” yapıldığı ve bunlar arasında “uzman mahkemelerin” kurulmasının da olduğu kaydedildi. Oysa yeni internet yasası ile kurulması gereken Bilişim Mahkemesi kurulmadı. Sadece birden fazla sulh ceza mahkemelerinin olduğu illerde bilişim ile ilgili suçlara HSYK tarafından belirlenecek mahkemenin bakması kararlaştırıldı. Türkiye’nin AB üyeliği kadar evrensel hukuk değerlerinin, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün güçlü bir destekçisi olduğu savunulan mektupta, bu kararlılığın sürdürüldüğü belirtildi.Bu çerçevede, demokratik reform sürecine yönelik ifade özgürlüğü ve medya, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, demokratik hak ve özgürlüklere saygı gibi temel hakları Gül’ün öncelikli gördüğü savunuldu. Buna örnek olarak da Gül’ün Facebook ve YouTube’un kapatılmasının söz konusu olmayacağını belirten açıklamaları örnek olarak gösterildi.

Flautre mektubunda Cumhurbaşkanı Gül’den internet yasasının yanı sıra HSYK yasasını da onaylamamasını istemişti. Ancak, Köşk’ten Flautre’ye giden yanıtta HSYK’de yapılan düzenlemeye dair tek bir ifade yer almadı.

A+ A-