Resmi gazetede yayımlandı... Polis kıyafetlerinde yeni dönem

Kadın polislerin başörtüsü takmasının önünü açıldı. Bugünkü Resmi Gazete'de, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, kadın polislerin başörtüsü kullanması serbest bırakıldı. Buna göre kadın polisler, şapka, kep veya örgü altında kaldığı sürece, üniformalarının renginde ve desensiz başörtüsü kullanabilecek.
Yayınlanma tarihi: 27 Ağustos 2016 Cumartesi, 10:39

15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine” ibaresi şu şekilde değiştirildi:

"Bayanların şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, resmi kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez."

Dünyada bu konuda farklı uygulamalar bulunuyor. ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde kadın polisler başörtüsü kullanabilirken Fransa ve Almanya gibi ülkelerde başörtülü kadın polis yok.

Farklı Avrupa ülkelerinde konu tartışma konusu. Norveç'te 2013'te hükümetin atadığı bir komisyon bu yönde yasa değişikliği yapılmasını önermiş ancak bakanlar kurulu teklifi reddetmişti.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Alınan kararın 'tarafsızlık ilkesi'ni yok edeceğini ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ' Güvenliği ve adaleti sağlayanların dini ve etnik kimliklerinin öne çıkarılması toplumsal çatlakları büyütür' dedi.

Veli Ağbaba'nın açıklaması şu şekilde:

Din üzerinden dini semboller üzerinden siyaset yapmanın ülkemiz açısından bir kırılma noktası olduğunu yıllardır savunuyoruz. Yıllardır uyarılarımıza kulak asılmasa da tarih bizi haklı çıkarıyor. Toplumsal fay hatlarını daha da derinlestirecek adımlar atmaktan bu ülkeyi yönetenlerin vazgeçmesi gerekmektedir.

Güvenliği ve adaleti sağlayanların dini ve etnik kimliklerini öne çıkarması toplumsal çatlakları büyütür, tarafsızlık ilkesini yok eder.

Eğer bu kimlikler ön plana çıkarılırsa, toplumda bana ondan olmadığım için müdahale edildi veya aleyhe karar verildi düşüncesi oluşabilir.

Hakimler kimliksiz, tarafsız, yalnızca ve yalnızca adaletin terazisine göre karar vermekle yükümlüdür. Adalette aslolan tarafsızlıktır.

Güvenliği sağlayanlar da görevlerinin gereğini ayrımsız şekilde yapmalıdır. Tarafsızlığın üzerinin örtülmesi adalet duygusunu zedeler.

"Ben bu polisin taraflı olduğunu görüyorum buna değil şuna konuşurum" gibi yargıların önünü açmak toplumda derin çatlaklar oluşturacaktır.

Adaleti ve güvenliği sağlamakla yükümlü kişilerin, etnik ve dini kimliklere karşı kör olması, kendi kimliğini de göstermemesi gerekir.

Eğer bu durumun tersi olursa toplum ne kendini adalet içinde ne de güven içinde hisseder. Adaletin temellerini sarsmayın...

A+ A-

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Veli Ağbaba