Kamu emeklisi yine mağdur ediliyor

30 yıl üzeri çalışmada en düşük emekli ikramiyesi 100 liraya çıktı. Ama faiz yok. Emeklilik yılı katsayısı esas alınacak, sınır olmasa kuruşla ikramiye alacaklar olacaktı.

Mustafa Çakyr
23 Aralık 2016 Cuma, 21:07

Anayasa Mahkemesi’nin kamuda emekli ikramiyesini 30 yıl ile sınırlandıran düzenlemeyi iptal etmesinin ardından hazırlanan “torba tasarı” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. “Kuruşla ikramiye” eleştirileri üzerine komisyonda ödenecek ikramiyelerde alt sınır 100 liraya çıkarıldı ancak gecikme faizi uygulanmayacağı için emeklilerin yine büyük kaybı olacak.

Tam ismi “Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” olan düzenlemede milyonlarca emeklinin beklediği “30 yıl üzerine ikramiye” de yer aldı. Mevzuata göre, memurların emekli ikramiyeleri en fazla 30 yıl üzerinden hesaplanıyordu. Yani memur, 30 yılın üzerinde ne kadar süre görev yaparsa yapsın, en fazla 30 yılın karşılığı ikramiye alabiliyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi, emeklilik ikramiyesini 30 yıl ile sınırlandıran bu düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. Bunun üzerine birçok emekli kamu çalışanı dava açarak 30 yılın üzerindeki hizmetlerinin karşılığını da ikramiye olarak talep etti. Mahkemelerden de emekliler lehine kararlar çıktı.

Ayrıca mahkemeler ikramiyelerin personelin emekli olduğu tarihten itibaren işletilecek gecikme faizi ile birlikte ödenmesine hükmetti. Çok sayıda dava açılması üzerine hükümet harekete geçti.

Faiz yok

Hazırlanan tasarı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da kabul edildi. Tasarıya göre, ikramiye hesaplanırken, memurun emekli olduğu tarihteki katsayı ve hükümler dikkate alınacak. Yani kamu çalışanı emekli olduğu tarihteki katsayılar üzerinden ikramiye alabilecek. Emekli olduğu tarihten bugüne kadar geçen süre için gecikme faizi de işletilmeyecek. Yerel mahkemelerde ikramiyelerin emekli olunan tarihten itibaren işletilecek faizle ödenmesine hükmedilirken, tasarıya göre sadece fark için başvuru yapılan tarihten itibaren faiz öngörülüyor. Bu da bazı emeklilerin “kuruşla” ikramiye almaları anlamına geliyor.

Kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine komisyonda değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre, 30 yılı aşan her hizmet yılı için yapılacak ödeme 50 liradan az olamayacak. Ayrıca ödenecek toplam ikramiye tutarı da en az 100 lira olacak.

Bu arada düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapan ancak dava açmamış olanların başvuruları da, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak.