Ayete sansür Meclis’e fren

Rüşvet iddiaları nedeniyle dört bakan hakkında kurulması gereken soruşturma komisyonu AKP’nin üye vermemesi nedeniyle kurulamadı. Bakanlar hakkındaki fezlekelerin köşk seçiminde gündeme gelmesini istemeyen AKP’lilerin engellemesi Başbakan Yardımcısı Arınç’ın bile tepkisini çekmişti.

20 Haziran 2014 Cuma, 19:45

AKP’nin 4 eski bakan hakkında rüşvet iddialarıyla ilgili olarak kendi eliyle kurduğu soruşturma komisyonunun çalışmaları eğer üye krizi aşılabilirse sonbahara kaldı. Kendi üyelerini bildirmeyen, muhalefetin bildirdiği üyelere de itiraz eden AKP yönetimi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde komisyona sunulacak fezlekelerle muhalefetin propaganda yapmasını istemiyor. Bu nedenle komisyonun çalışmalarına başlaması geciktiriliyor. Komisyonun çalışmalarının yeni yasama yılının başlayacağı ekim ayına kalmasına kesin gözüyle bakılırken bu süreçte soruşturma sürecinden de bir karar çıkabileceği belirtiliyor.

AKP, 30 Mart seçimlerinden önce muhalefete karşı soruşturma önergesi hamlesi yaparak 4 eski bakanla ilgili verdiği önergeyi, seçimlerden sonra 5 Mayıs’ta TBMM Genel Kurulu’nda kabul ederek komisyon kurdu. Ancak aradan 1.5 ay geçmesine karşın AKP yönetimi, komisyon üyelerini TBMM Başkanlığı’na bildirmedi. Bu süreçte muhalefetin bildirdiği isimlere de itiraz etti. TBMM Başkanlığı, muhalefetin bildirdiği isimlerden bazılarını konuyla ilgili olarak yargı bildiren konuşmalar yaptıkları gerekçesiyle iade ederken AKP Grubu’na da isimleri bildirmesi için yazı gönderdi. CHP, başkanlığın iade ettiği 9 isimden yalnızca bir ismi değiştirerek listeyi yeniden TBMM Başkanlığı’na sundu.

AKP grup yöneticileri, komisyonun kurulmasını içtüzüğe aykırı isimler bildirerek muhalefetin engellediğini savunuyor. Ancak AKP kulislerinde, komisyonun özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde kurulmasının partiye zarar vereceğine dikkat çekiliyor. Komisyonun resmen çalışmalara başlamasıyla birlikte TBMM Başkanlığı’na 4 eski bakanla ilgili savcılıktan gelen fezleke ve ekleri üyelere sunulacak. AKP yönetimi, Cumhurbaşkanlığı sürecinde fezleke ve eklerindeki bilgi ve belgelerin muhalefet tarafından karşı propaganda malzemesi olarak kullanılacağı kaygısı yaşıyor. Bu nedenle kendi üyelerini bildirmeyerek komisyon kurulmasını engelliyor. Üye krizinin aşılamaması nedeniyle komisyonun yeni yasama yılına kaldığına kesin gözüyle bakılıyor. AKP’nin üyelerini önümüzdeki günlerde bildirmesi durumunda bile araya yaz tatilinin girmesi nedeniyle komisyonun çalışması beklenmiyor. Üye krizinin aşılamaması durumunda ne olacağı konusunda ise bir netlik bulunmuyor. AKP’nin muhalefetin bildirdiği isimlere sürekli itiraz yolunu kullanarak kendi üyelerini bildirmemesi durumunda komisyonun askıda kalabileceğine dikkat çekiliyor. Yeni yasama yılına kadar da yargıdan 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili takipsizlik ve kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde kararlar çıkabileceği, hükümetin bu nedenle komisyonu geciktirdiği değerlendirmesi de yapılıyor.

Kasıt kimde?

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP’nin üyelerini bildirmemesiyle ilgili olarak iki hafta önce “Eğer bir hafta içinde isim bildirilmezse o zaman bir kasıttan söz edilebilir, o zaman sorumlu AK Parti Grubu olur” demişti. Arınç, hafta başında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında bir gazetecinin “Üzerinden iki hafta geçti ama bildiğimiz kadarıyla bir isim bildirilmedi. Hâlâ aynı düşüncede misiniz, Ak Parti’nin isim bildirmemesini nasıl değerlendirirsiniz?” sorusu üzerine, “Söylediğim sözleri dün gibi hatırlıyorum, bana bunu hatırlatmanıza da gerek yok. Böyle bir durumda ne yapılması gerektiğini muhalefet partileri çok iyi bilirler, sizler de gazeteci olarak yazarsınız, kamuoyu duyarlılığını her gün göz önüne getirirsiniz. Benim kendi grubumla ilgili olarak bundan fazla söyleyebileceğim ne olabilir. Mademki bildirilmemiştir, onlara soracaksınız. Ben artık devrede değilim” demişti.

‘Hırsızlık günah’ demek de yasaklandı

CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası daha önce planlanmış olmasına rağmen, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili bazı ayet ve hadislerin yer aldığı hutbelerin sansürlendiğini belirterek, Meclis Araştırması istedi. Özkes, TBMM Başkanlığı’na “din sömürüsünün nasıl, kimler tarafından yapıldığının araştırılması” için verdiği araştırma önergesinde, “din sömürüsünün uygulayıcılarının araştırılmasını” istedi. Özkes, önergesinde, 17 ve 25 Aralık 2013 tarihlerinde başlatılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ardından toplumun dini duygularının sömürüldüğünü ve İslam dininin rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili emirlerinin “adeta sansüre uğratıldığını” kaydetti. Özkes, “Rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarından sonra, daha önce planlanmış olmasına rağmen, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili bazı ayet ve hadislerin yer aldığı hutbelerin okunmasından vazgeçilmiştir. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonrası ayet ve hadislerin nasıl sansürlendiğinin ortaya çıkartılması ve gerekçede yazılanların belirlenmesi, din sömürüsünün ve uygulayıcılarının araştırılması amacıyla anayasanın 98. ve içtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz” dedi. Meclis araştırma önergesinin gerekçesinde ise “İstanbul Müftülüğü’nün internet sitesinde 20 Aralık 2013 Cuma günü okunacak hutbe konusunun ‘rüşvet’ olarak belirlendiği halde, 17 Aralık 2013 Salı günü rüşvet ve yolsuzluklar operasyonu ardından din görevlilerine perşembe akşamı SMS gönderilerek, 20 Aralık Cuma günü okunacak olan ‘rüşvet’ konulu hutbenin yerine ‘Kuran’ı anlamak’ konulu hutbenin okunması istenmiştir” denildi.