Cem Yılmaz'ın yeni filminin başrol oyuncusu belli oldu

Cem Yılmaz, sevenlerinin merakla beklediği yeni filminin detaylarını ilk kez paylaştı.
Yayınlanma tarihi: 7 Mart 2014 Cuma, 15:08

[Haber görseli]

Ünlü komedyen Cem Yıl­maz'ın, mil­yon­lar­ca hay­ra­nı­nın me­rak­la bek­le­di­ği ye­ni fil­miy­le ala­ka­lı de­tay­la­rı ya­vaş ya­vaş or­ta­ya çı­ka­rı­yor. Cem Yılmaz, adı­nın 'Pek Ya­kın­da­' ol­du­ğu­nu söy­le­di­ği fil­mi hak­kın­da­ki de­tay­la­rı pay­laş­tı. Fil­min­de her za­man ol­du­ğu gi­bi Ozan Gü­ven, Za­fer Al­göz ve Öz­kan Uğu­r'­a rol ve­re­ce­ği­ni belirten Yılmaz, başrolü ise Altın Portakal ödüllü Tülin Özen'e verdi. Filmin konusu hakkında da bilgiler veren Cem Yılmaz, ünlü yönetmen Yavuz Turgul'un unu­tul­maz ese­ri 'Aşk Film­le­ri­nin Unu­tul­maz Yö­net­me­ni­'n­den esin­len­di­ği­ni be­lirt­ti.

'HOKKABAZ GİBİ OLACAK'

Bugün'de yer alan habere göre, Film­de ken­di­si­nin de rol ala­ca­ğı­nı açık­la­yan ün­lü ko­med­yen, "Ya­vuz ağa­be­yi­mi­zin be­ni çok et­ki­le­miş, gü­zel bir fil­mi­dir. Hok­ka­baz gi­bi ola­cak ama da­ha çok gül­dü­re­ce­k" de­di.

A+ A-