"Yüzyılın kredi krizi"

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, dünyanın yüzyılın en büyük kredi krizini yaşadığını belirtti. Durgunluk riskinin de bulunduğunu belirten Şimşek, ''Türkiye'nin küresel krizin etkilerinden çok hızlı bir şekilde kurtulabileceği yönünde ortak bir görüş var'' dedi.

01 Kasım 2008 Cumartesi, 11:12

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, bugün sona eren Dünya Ekonomik Forumu Avrupa ve Orta Asya Toplantılarını değerlendirdi.

Küresel krizden herkesin etkilenebileceğini, kimsenin muaf olmadığını vurgulayan Şimşek, ancak Türkiye başta olmak üzere Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin bu krizin etkilerinden çok hızlı bir şekilde kurtulabileceğini kaydetti.

 

"Yüzyılın en büyük kredi krizi"

Dünyanın yüzyılın en büyük kredi krizini yaşadığının altını çizen Şimşek, ayrıca bir durgunluk riskinin de bulunduğunu belirterek, ''Toplantılardaki öneriler, Keynesyen ekonomik yaklaşımlara paralel gibi oldu'' dedi.

 

"Tek bir reçete yok"

İlk kez yapılan böyle bir toplantıda, uluslararası kamuoyunun Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğu konusunda görüş birliği içinde bulunduğunu belirten Şimşek, Türkiye'nin finans ve genel ekonomik durumunun da sağlam bir yapıda olduğunun teyit edildiğini söyledi.

Şimşek, forum çerçevesindeki toplantılarda her ülkeye uyan tek bir reçetenin olmadığı konusunda görüş birliğine varıldığını, ancak bu dönemde global ekonominin yaşaması ihtimali bulunan durgunluğun ne kadar kısa ve yüzeysel bir düzeyde tutturulabileceğine yönelik görüş ve önerilerin ele alındığını söyledi.

Küresel kredi krizi ile mücadelede para ve maliye politikasının önemli bir unsur olduğunu ifade eden Şimşek, toplantılarda, ele alınan üç ana konu başlığını şöyle sıraladı: ''Ciddi bir şekilde donmuş durumda bulunan dünya finansman sisteminin yeniden açılması, krizin reel ekonomiye geçişinin sınırlandırılması, bu türden krizlerin bir daha olmaması için gerekli derslerin çıkartılması.''