Köşe Yazısı

Kapat
A+ A-

İmamlaştırılan Milli Eğitim

3 Temmuz 2018 Salı

İktidar ve yandaşları tarafından her türlü baskının, ayrımcılığın, kuralsızlığın, kayırmacılığın, belden aşağı vurmanın mubah sayıldığı 24 Haziran seçimleri kampanyasında CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sık sık, seçildiği takdirde imam hatipleri kapatacağı söylentilerinin asılsızlığını vurgulamak ve bunları kapatmayı düşünmediğini açıklamak zorunluluğunu duydu.
Aslında, CHP veya Muharrem İnce’nin ellerine fırsat geçince imam hatipleri kapatacakları yaygarası, AKP’nin Milli Eğitim’i imamlaştırma çabalarının önünü açmak için kopartılan bir vaveyladır.
CHP’nin, laiklikten yana olanların imam hatipleri kapatma niyetleri yoktur. Bunların haklı tepkileri AKP’nin Milli Eğitim’i imamlaştırma politikasına karşıdır.
AKP eğitimin rotadan çıkarılması yolunda azimle yürümekte ve büyük ilerlemeler sağlamaktadır.
Nitekim, bu yıl da Lise Yerleştirme Sınavları sonrasındaki uygulamalar, Milli Eğitim’i imam hatip damgasıyla damgalama girişimlerinin yeni örneklerini sunmaktadır.

***

Arkadaşımız, Figen Atalay’ın 30 Haziran tarihli Cumhuriyet’te yayımlanan haberinde belirttiği gibi, Liseye Yerleştirme Sınavı sonrasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yaptığı açıklamaya uygun olarak, sınavla öğrenci alınacak okul kontenjanlarının 2 Temmuz’da ilan edilmesi beklenirken Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü internet sayfasında 2018-2019 öğretim yılı sınavla öğrenci alan proje okulu Anadolu imam hatip liseleri listesi yayımlanmıştır.
Öğrencilerin ve velilerin tercihleri Anadolu liselerinden yanayken ve bu duruma karşın 33 ilde tercih için bir Anadolu Lisesi bile bulunmazken, yeni açıklamada, yeni icat Anadolu imam hatip lise sayısının 22 tane arttırılmış olması, öğrencileri İHL’ye yöneltme yöntemidir.
Öğrenciyi komisyonun liseye yerleştirmesi esasına dayanan uygulama ile tercih sırasında İHL’de yazmak zorunluluğunun olması öğrencinin eğitim özgürlüğünün çiğnenmesidir.
AKP, iktidara geldiğinden bu yana sürekli imam hatip okullarını orta eğitimin temel kurumu haline getirmeye çalışmaktadır.
Son olarak, 2016-17 ders yılında 1002 (yazıyla bin iki) imam hatip okulunun katılmasıyla bunların sayısı 4000’in (dört bin) üstüne çıkmış durumdadır.
İmam hatip okullarına talebin yönetimin arzuladığı orana ulaşmamasına karşın, bir yandan yine de normal okullarda imam hatip sınıflarının açılması uygulamasına devam edilirken, öte yandan da geçen yıl imam hatiplere yönelik harcamalar iki kat artırılarak, 6 milyar 570 milyon liraya ulaşmıştır.
Son beş yılda sayısı 5 misli artan imam hatip lise ve ortaokullarında okuyan öğrenci sayısı bir ara 60 bine kadar düştükten sonra AKP iktidarının çabalarıyla 1.155.932’ye (bir milyon yüz elli beş bin dokuz yüz otuz iki) ulaşmış bulunuyor.

***

Sürekli kayırılan imam hatiplilerin toplam öğrenci içindeki oranı yüzde 11 iken bütçeden aldığı pay yüzde 23’e ulaşmaktadır.
Okullarda tercih belirlerken önemli etkenlerden biri de pansiyon durumudur. Bu alanda üstünlük imam hatiplerdedir.
İmam hatiplere tanınan avantajlar bununla da sınırlı değil, fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 26.3 iken imam hatiplerde bu sayı 16.8’dir.
Görülebileceği üzere, imam hatipler aracılığıyla imamlaştırılmaya çalışılan Milli Eğitim’de ciddi bir imam hatip sorunu vardır.
Ama bu, kimilerinin iddia ettiği gibi, imam hatiplerin kapanması olmayıp laik milli eğitimi imam hatipler yoluyla imamlaştırılması sorunudur.
AKP hep aynı taktiği uygulamakta ve “yavuz hırsız” misali yaptıklarını gizlemek için etrafı gürültüye boğmaktadır.
Bu yöntemlere karşı yapılması gereken, yalanlar karşısında savunmaya geçmek değil, gerçekleri açıkça haykırmak olmalıdır.

Tümü Ali Sirmen - Son yazıları

Rüzgâr eken... 23 Nisan 2019 Sal
Neden olanlar utansın! 19 Nisan 2019 Cum
Yerelden başlayarak 16 Nisan 2019 Sal

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

İsmet Yılmaz, Muharrem İnce