Köşe Yazısı

Kapat
A+ A-

Yeni Türkiye ve Endüstri 4.0

20 Temmuz 2018 Cuma

“Tek adam rejimi”nin Yeni Türkiye’si tüm dinamikleri ile hızla hayata geçiyor. Önünde ne hukuk, ne siyasi muhalefet, ne medya... hiçbir engel yok. Olsa da tanımıyor. Peşine takmış ekonomik krizini, çağdaş dünyanın değerlerine sırtını çevirmiş almış başını gidiyor.
Ama dünya da hızla değişiyor. Bilim ve teknolojinin hızı daha önce hiç olmadığı kadar yaşamları dönüştürücü etkiye sahip. Yapay zekâ ve robotların üretimi devraldığı, 3 boyutlu yazıcılarla evlerin fabrikalara dönüştüğü, devasa büyüklükteki verilerin hızla analiz edildiği dönemin içindeyiz. Sürücüsüz araçlar, nano-teknoloji, biyoteknoloji hemen her alana giriyor. Yenilenebilir enerjinin türlü versiyonu ortaya çıkıyor. Gelişmeleri doğru ve zamanında takip eden bu yeniliklerden yeni iş fikirleri çıkabilip hızlıca yaşama geçirenler kazanıyor. Ülkeler politikalarını bunun üzerine kuruyorlar. Çin’in kendi hammadde ihtiyacını karşılamak için Afrika ülkelerine gösterdiği özel ilgi, ABD’nin yüksek teknolojide kullanmak için 36 değerli ve yarı değerli maden belirleyip stratejisini bunları sürekli ulaşılabilir hale getirmek üzerine kurması..
Sadece bunlar da değil ülkelerin eğitim politikalarını bu doğrultuda şekillendirmeleri de yaşamsal... İşgücüne katılanlar ve yeni katılacak olanlar bu değişim sırasında hayatlarını sürdürebilmeleri için hangi becerilere sahip olmalılar?
Dünya Ekonomik Forumu’nun yaptığı son çalışmaya göre 2020 yılında (yani 2 yıl sonra) başarılı olmak için ihtiyacınız olan 10 yetenek şöyle sıralanıyor:
1- Karmaşık problem çözme: Endüstriler arası ilişkileri görme ve sorunlara yaratıcı çözümler getirme becerisi yapay zekâlı makinelere ayak uydurmak için çok önemli.
2- Eleştirel Düşünme: Bilgisayar bilimleri, biyoloji, mühendislik hata psikoloji gibi alanların birbiri ile daha bağlantılı hale gelmesi dolayısıyla büyük verileri yorumlayanlar tercih edilecek.
3- Yaratıcılık: Rastgele fikirlerden bir şey inşa etme yeteneği
4-İnsan yönetimi
5- Takım çalışması
6- Duygusal zekâ: Empati ve merak gibi özelliklere sahip olmak
7- Karar alma yeteneği: Veri analizi yardımıyla çok miktarda veriyi yorumlayabilme becerisi
8- Müşteriye yönelik olma
9- Pazarlık etme yeteneği
10- Bilişsel esneklik: Zorlukları aşmak için farklı kişilikler arasında geçiş yapma yeteneği

Yeni Türkiye’nin herkesin tartıştığı tüm olumsuzluklarını, karanlık güzergâhlarını, çözümsüzlüklerini bir süreliğine bir kenara bıraktığımızı varsayalım; şu yukarıda bahsettiğim değişen dünyanın değişen dinamiklerine nasıl uyum sağlayacağız peki? Başarı düzeyi ortada. İmam hatipler, her mahallede yaz aylarında pıtrak gibi biten Kuran kursları, yıllardır yerlerde sürünen Pisa başarısı ile mi?
Varolan toplum yapısı ile kısaca Endüstri 4.0’ın bileşenleri diye tanımladığımız bu ekonomik yapının içinde Türkiye nasıl var olacak? Hangi ürünlerini dünyaya satacak, Endüstri 4.0’ın küresel pastasından nasıl pay alabilecek? Bunları üretebilme kapasitesine sahip işgücünü nasıl yetiştirecek. Geçen hafta Ali Akurgal, Herkese Bilim Teknoloji dergisindeki yazısında “Endüstri 4.0 için nitelikli insan gücü yetiştirecek yerler tartışmasız ‘teknik üniversiteler’. İki devlet üniversitesi ve bir özel özel üniversitenin ders programlarını taradım. Sadece birinde ‘veri madenciliği ve bilişsel düşünme’ gibi konuya yakın bir dördüncü sınıf dersi bulabildim diğerlerinde onu da bulamadım” diyor; eğer fakültelerin “robotlarla üretim planlaması” gibi dersleri yoksa Türkiye’nin bu yeni küresel pazarda yer bulma şansının 0 olduğunu vurguluyordu.
AKP yeni sistemin tüm nimetlerini kendine yontarken, MHP af çıkarma peşinde koşarken, CHP olağanüstü kurultay için imza toplarken küresel ekonominin lideri Amazon’un piyasa değeri 900 milyar doları aşmış bulunuyor.
Anlayacağınız işimiz zor.. Çok zor... Umarım dünyanın nereye gittiğini anladığımız zaman iş işten geçmiş olmaz.

Tümü Özlem Yüzak - Son yazıları

Bu daha başlangıç... 15 Şubat 2019 Cum
Beka... 10 Şubat 2019 Paz
Türkiye dijital dönüşümün neresinde? 1 Şubat 2019 Cum