Olaylar Ve Görüşler

Servetin yeniden dağılım yoları

12 Aralık 2018 Çarşamba

“Milyoner sayımız artıyor.” Bu haber, gazetelerde belirli aralıklarla ve her seferinde sayı artarak yer alıyor. Oysa işsizlik ve pahalılığın tavan yaptığı günümüz ortamında, insan “Bu sayı azalmalı iken nasıl artıyor” sorusunu kendine ve çevresine sormaktan alamıyor.
“Döviz artışlarındandır” diyor bazıları. Bu da olabilir tabi... “Ama okadar döviz nasıl edinilmiş” diye soruluyor bu kez.
Türkiye de epey bir zamandır servet aşağıya sıralayacağımız yeni dağılım yollarından - sisteme, havuza dahil olanlara - dağıtılyor: kamu ihaleleri yolu ile (bunun için yüzlerce kez ihale kanunu değiştirildi) banka kredileri yolu ile teşvikler yolu ile TMSF yolu ile, (el konulan şirketlerin mallarının dağıtımı ile) İmar planı değişikliği yolu ile (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı parsel bazında plan değişikliği yapma, iskân ruhsatı verme yetkisine sahip olması ile).
Bu konuda en son örnek, Beykoz’da 2.470.168 metrekarelik orman alanına, 4 bin ağaç kesilerek 553 villa yapılmasına (ZRS yapı, Kalyon inşaata) Çevre ve Şehircilik Bakanlı’ğının izin vermesidir.
Demek ki çok para “HARAMSIZ” olmuyor.

Turgut ÜNLÜ / Eğitimci