Kabalığa, kaba kuvvete hayır!

05 Şubat 2019 Salı

BU İKTİDARIN YAPTIĞI EN BÜYÜK KÖTÜLÜK:
Nezaketi...
Terbiyeyi...
Sevgiyi...
Saygıyı...
Hukuku...
Adaleti...
Eğitimi/diplomayı...
Liyakati...
Kültürü...
Çoğulculuğu...
Bilimi...
Sanatı...
DEĞERSİZLEŞTİRMESİ...
ONLARIN YERİNE:
Nezaketsizliği...
Terbiyesizliği...
Sevgisizliği...
Hukuksuzluğu...
Adaletsizliği...
Eğitimsizliği/diplomasızlığı...
Liyakatsizliği/Kayırmacılığı...
Kültürsüzlüğü...
Tek tip kültürü/dogmatizmi dayatmayı...
Güzelliğe/inceliğe/zarafete düşmanlığı...
Öfkeyi...
Nefreti...
Hakareti...
Saldırganlığı...
Kavgayı...
Kadın düşmanlığını...
VE BÜTÜN BUNLARIN DIŞAVURUMU OLAN
KABALIĞI, KABA KUVVETİ
İKAME ETMESİDİR.

***

Toplumsal yapı, yani düzenlenmiş toplumsal ilişkiler ile bireysel tutum ve davranışlar arasında sıkı bir etkileşim vardır:
Genel olarak toplumsal yapı ve bu yapının egemenlik/yönetim ilişkileri bireylerin tutum ve davranışlarını da belirler:
Aşiret toplumlarında göçebelik, reisin emri ve paganizm...
Din/Tarım toplumlarında köylülük, kralın/padişahın emri ve din kuralları...
Kent/Endüstri toplumlarında kent yaşamının gerekleri, milliyet, anayasa, yasalar ve vatandaşlık bilinci...
Bilişim toplumlarında bütün kimliklerin eşitliği, evrensel hukuk ve adalet, temel hak ve özgürlükler...
Bir önceki değerler sistemi üzerine gelerek, onlarla birlikte, bireylerin tutum ve davranışlarını belirler.

***

İnsanlık:
Kabalığa, kaba kuvvete teslim olduğu oranda, uygarlıktan uzaklaşır...
Kabalığın, kaba kuvvetin yerine, nezaketi, terbiyeyi, sevgiyi, saygıyı, hukuku, adaleti, eğitimi, kültürü, bilimi, sanatı koyduğu ölçüde uygarlaşır.

***

ASLINDA REKABET VE MÜCADELE, KABA KUVVET İLE UYGARLIK ARASINDADIR...
VE UYGARLIK MUTLAKA KAZANACAKTIR!


Yazarın Son Yazıları

COVID-19 affı 22 Mart 2020