Uyuşturucular, Uyarıcılar... (3)

21 Haziran 2019 Cuma

Avrupa Birliği’nin (AB), “Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin” 98 sayfalık 2019 raporunun, üstelik Türkçe olarak da, açıklandığını yazmıştık. AB üyesi olmadığı halde, Türkiye’yi de kapsayan AB raporu, basınımızda özetle de, olsa her nedense, hiç yer almadı!

***

AB raporundan alıntıları aktarmadan önce, “atık enjektör” ve “kentsel atık sularında bulunan uyuşturucu kalıntılarının” araştırılmasının da (!) şimdilerde öne çıktığını anımsatalım...
“2017’de, AB’de yaklaşık 1.5 milyon uyuşturucu yasası suçu bildirilmiş olup 2007 yılından bu yana yüzde 20 artış meydana gelmiştir. ‘Esrar’, uyuşturucu suçlarında önde gelmektedir.
Tedarik suçlarının çoğunluğunu, yüzde 57 ile oluşturan ‘esrar’ yine öne çıkmaktadır.
Bunların yüzde 79’u ‘kullanım’ ya da ‘bulundurma’ ile ilgili olup 1.2 milyon civarında suç işlenmiştir ve 10 yıl öncesiyle kıyaslandığında yüzde 27’lik artış söz konusudur.”

***

“Aşk hapı” da denilen “MDMAEkstazi’nin”, “kullanımı ya da bulundurulmasına yönelik suçlardaki artış eğilimi, 2017 yılında sürse de, hâlâ kullanımla ilgili suçların sadece yüzde 2’sini oluşturmaktadır.
Genel anlamda, uyuşturucu tedariki suçları sayısı 2007 yılından itibaren yüzde 22 oranında artmış olup 230 binin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.
MDMA tedariki suçlarına ilişkin raporlar, 2011 yılından bu yana artış gösterse de, ‘eroin’ ile bağlantılı suçlar çok az düşmüş, ‘kokain’ ise aynı süre içinde nispeten sabit kalmıştır.”

*** 

“Avrupa’da uyuşturucu kullanımı, artık geçmişe oranla çok daha geniş bir madde dizisini kapsamaktadır. Uyuşturucu kullanan kişiler arasında, ‘çoklu tüketim’ yaygındır ve ‘bireysel kullanım’ modelleri deneme niteliğinde kullanım ile alışkanlığa bağlı ve bağımlı kullanım aralığındadır.
En yaygın kullanılan ‘uyuşturucu’ olan ‘esrarın’ kullanım yaygınlığı diğer maddelerden yaklaşık beş kat fazladır. ‘Eroin’ ve diğer ‘opioidlerin (afyon kökenlilerin)’ kullanımı nispeten nadir olmakla birlikte, enjekte edilen ‘uyuşturucu’ kullanımı da dahil olmak üzere, daha zararlı kullanım formları ile en sık ilişkilendirilen ‘uyuşturucular’ olmaya devam etmektedir.
‘Uyarıcı’ kullanımının kapsamı ve en yaygın kullanılan ‘uyarıcı’ türleri ülkeler arasında farklılık göstermekte ve ‘uyarıcı enjeksiyonunda’ bir artış yaşandığına dair kanıtlar artmaktadır. Tüm uyuşturucuların kullanımı, erkekler arasında genellikle daha yüksektir ve bu fark genellikle daha yoğun ya da düzenli kullanım modellerini vurgulamaktadır.”

Tedavi başvuruları...
“2017’de, ilk kez tedaviye başlayan birincil ‘esrar’ kullanıcılarının yüzde 47’si her gün kullandıklarını bildirmiş olup; Letonya, Macaristan ve Romanya’da yüzde 10 ya da daha az, İspanya, Hollanda ve Türkiye’de yüzde 68 ya da daha fazla oranlardadır.
2017’de Avrupa’da, temel olarak ilk kez tedaviye başlayanların yüzde 1’inin altında (yaklaşık 1700 olay) ‘MDMA-Ekstazi’ rapor edilmiştir; bunların yüzde 68’i Fransa, Macaristan, Birleşik Krallık ve Türkiye’de olduğu gözlemlenmiştir.”

***

“Tedaviye birincil ‘metamfetamin (kristal uyarıcı)’ kullanımını bildirerek girenler, Çekya, Slovakya, Polonya ve Türkiye’de yoğunlaşmaktadır ve bu ülkeler birlikte, Avrupa’da özel tedavi için başvuran 5 bin ‘metamfetamin’ danışanının yüzde 88’ini oluşturmaktadır.”
“En yeni verilerde, ‘sentetik kanabinoid (bitkisel tütsü)’ kullanımı Türkiye’de hastanelere başvuranların yüzde 19’u, Macaristan’da ise yüzde 6’sı için özel uyuşturucu tedavisine başlamada temel sebep olarak bildirilmiştir.
2017’de AB’de aşırı doza bağlı en az 8 bin 238 ölüm yaşandığı tahmin edilmektedir, bunlar en az bir ya da daha fazla yasadışı uyuşturucu içerir. Bu sayı, Norveç ve Türkiye dahil edildiğinde yaklaşık 9 bin 461’e yükselerek 2016 yılında yenilenmiş rakam olan 9 bin 397’ye göre sabit bir duruma işaret etmektedir.
AB genel toplamı da 2016 ile karşılaştırıldığında istikrarlıdır. Geçen yıllarda olduğu gibi, Birleşik Krallık, yüzde 34 ve Almanya 13, AB, Norveç ve Türkiye’de raporlanan aşırı doza bağlı tüm ölümlerin neredeyse yarısından sorumludur.”

Ölümler...
“2017’de Türkiye’de ‘MDMA-Ekstazi’ ile bağlantılı 185 ölüm olayı bildirilmiş, bu rakam 2016’ya göre bir düşüş oluşturmuştur.
Türkiye’de sentetik ‘kanabinoidler’e (kenevir bitkisi kökenli sentetik uyuşturucuya)’ bağlı ölüm sayısında büyük bir artış bildirilmiştir...”
Not: Sürecek...