Köşe Yazısı

A+ A-

CHP’nin Öncelikli Hedefi

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
14 Eylül 2019 Cumartesi

Alev Coşkun, halk önderi Atatürk’ün CHP’nin kuruluş tarihini Sivas Kongresi’ne (4 Eylül 1919) dayandırdığını belgeleriyle yazdı.
CHP, bu durumda 100 yaşına girmiş bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti de, 4 yıl sonra 100 yaşına basacak.
AKP, iktidara geldiğinden bu yana “yıkılacak enkaz” ya da “reklam arası” olarak gördüğü 1923 devrimini kemirmeyi görev bildi. Bugün Türkiye, meşruti monarşi bulamacı ile sarmalanmış bir saray düzeni ile çağ dışına sürüklenmektedir.
Öyleyse, Cumhuriyetin özünde, kökünde, örgütlenmesinde ve kurulmasındaki halk gücünün temsilcisi CHP bu koşullarda ne yapmalıdır?
Son yerel seçim sonuçları, halkın saray düzenini sürdürmekte ısrarlı AKP-MHP ortaklığından uzaklaşarak CHP’de karar kılmaya yöneldiğini kanıtladı.
Bu yönelmeyle, yurtta ve özellikle İstanbul’da yaklaşık 50 yıldır sürmekte olan etnik çatışmanın büyük ölçüde yeniden bir ulus olarak birlikte, kardeşçe yaşama bilincinin dirildiğini izliyoruz. Ayrıca, toplumun siyasal dinciliğin çıkarcı, çatışmacı ve ayrıştırıcı tutumundan rahatsız olduğunu da görüyoruz.
Demek ki, halk, tıpkı 100 yıl önce Sivas Kongresi’nde olduğu gibi kaynaşma, yiğitlik gösterme, bağımsız yol çizebilme ataklığına yeniden kavuşmuş. Emperyalist küreselleşme ile on yıllardır kendisine dikte ettirilen tüm yapay ayrıştırıcı unsurlardan sıyrılarak “himaye” kabul etmeyen, saraya direnen ve başkaldıran bir olgunluğa ulaşmış. Ve bu durum, yurttaşların, himayeye ve saraya karşı bir odakta buluşma ve toplaşma eğilimi içinde olduğunu belirginleştiriyor.
Tüm veriler, halkın isteminin, tıpkı Sivas Kongresi sonrasında olduğu gibi egemenliğin yeniden ulusa verilmesi, Meclis’in etkinleştirilmesi olduğunu göstermektedir.
Elimizde bu istemi gerçekleştirmek için gerekli yasal temel örnek de vardır: Türkiye’nin en özgürlükçü, en demokratik, devlet-yurttaş ilişkilerini uygarca en iyi tanımlayan 1961 Anayasası.
Ülkenin savrulduğu, tüm kurumları ile çürütüldüğü bugüne; 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri sonucu 1961 Anayasası’nın askıya alınması ile gelindiği yadsınmaz bir gerçekliktir.
CHP’nin öncelikli hedefi, 1959 kurultayında kabul ettiği “İlk Hedefler Bildirgesi”ndeki ilkeleri yaşama geçiren 1961 Anayasası’nın yeniden yürürlüğe girmesini sağlamak olmalıdır.
Böylelikle 100. yıla girerken enkazcıların elinden kurtarılacak olan Cumhuriyet yeniden kurulmuş olacaktır.

Kim, Kimi Destekliyor?
Saraydaki AKP’liyi iktidara taşıyan güçlerin artık kendisinden memnun olmadığı kesin. [Haber görseli]
Ahmet Davutoğlu’nun, Ali Babacan’ın çıkışlarını bu açıdan değerlendirmek gerekiyor.
CIA ajanı Graham Fuller, son makalesinde kendisini “Erdoğan’ın becerikli Dışişleri Bakanı ve yeni Avrasya Türkiyesi’nin mimarı” olarak nitelediğine bakarsak, ABD’nin gönlü, Ahmet Davutoğlu’ndan yana...
Diğer tarafta da Ali Babacan önde gibi gözüküyor, ama asıl desteklenen isim, özellikle gölgede tutuluyor:
Dünya egemenlerinin İngiliz kanadına yakınlığı ile tanınan Abdullah Gül.

Tümü Işık Kansu - Son yazıları

CHP’nin Öncelikli Hedefi 14 Eylül 2019 Cmt
Savrulan ülke 7 Eylül 2019 Cmt
Benden sonra tufan 31 Ağustos 2019 Cmt

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Abdullah Gül, Alev Coşkun