Adnan Binyazar

Sedat Sever’e Armağan

06 Aralık 2019 Cuma

Armağan kitaplar, genellikle üniversitelerde, ölen, emekli olan, az rastlansa da Prof. Dr. Sedat Sever’e Armağan kitabında olduğu gibi, düzenlediği etkinliklerle, düzeyli yapıtlarıyla önemsenen kişilere adanıyor.

O nitelikteki kitapların çoğunda, armağan edilen kişiyle ilgili anı türü yazılar ağırlıktadır. Bunun dışında, bilimsel, sanatsal içerikli yazılara da rastlanabiliyor.


Gerekçe

Prof. Dr. Sedat Sever’e Armağan kitabını yayıma hazırlayan onun seçkin öğrencilerinden Dr. Sedat Karagül, önsözünde Sever’in başarılarına değiniyor:

Prof. Dr. Sedat Sever, Türkçe eğitimi ve çocuk edebiyatı alanında çok sayıda akademisyen yetiştirmiş; ülkemizde Türkçe eğitiminde ilk deneysel çalışmayı gerçekleştirmiş; Türkiye’de çocuk ve gençlik edebiyatına yönelik ilk araştırma ve uygulama merkezinin kurulmasına öncülük etmiş; Türkçe eğitimi ve çocuk edebiyatı konusunda önemli bilimsel çalışmalar, etkinlikler, projeler gerçekleştirmiş, kitaplar yazmış; bu katkılarıyla ‘2009 Türkçeye Emek Ödülü’ne, ‘2011 Dil Derneği Onur Ödülü’ne ve ‘2018 Türkiye Pediatri Derneği Onur Ödülü’ne değer bulunmuş saygın bir bilim insanı, değerli bir cumhuriyet aydınıdır.


Armağan’ın içeriği

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 25-26 Nisan 2019 tarihinde düzenlediği “Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı”nın etkinliklerini içeren büyük boy 838 sayfayı bulan Prof. Dr. Sedat Sever’e Armağan kitabında, Sever’in öğretmeni Prof. Dr. Cahit Kavcar’ın, Sedat Sever’in, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Hazır Bıkmaz’ın, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in konuşma metinleri, nice bilim insanının sunduğu 72 bilimsel bildiri, 66 anı ve görüş bildirim yazısı, 100 sayfa tutan fotoğraflar yer alıyor.

Bildirilerin çoğu, uygulanması her dönemde sorunlu Türkçe öğretimine çözüm öneren araştırmalardan, incelemelerden, uygulama örneklerinden oluşuyor.


Sedat Sever gerçeği


Aktarılan bilgilerin kısa sürede bellekten uçup gittiği, araştırma yoluyla edinilenlerin, kültürel kişiliğin oluşmasında etkili olduğu bilimce de doğrulanmıştır. Sever bu gerçeğin ışığında, öğretimi bilgi aktarımı olmaktan çıkarmış, öğrenciyi araştırmaya yönelterek onda öğrenme bilinci uyandırmayı amaç edinmiştir. Yazdığı kitaplar, düzenlediği etkinlikler de bu temel üzerine kurulmuştur. Sever’i bilim dünyasında ayrıcalıklı kılan, onun, öğreten-öğrenen arasında etkileşim kurarak yaratıcı eğitimi her okulda uygulanır kılma çabalarıdır.

Sever, dersini verip kenara çekilen öğretim üyelerinden değildir. Her an, çevresiyle dayanışarak bir yeniliği eyleme geçirip onu etkin kılar. 2009 yılında kurduğu ÇOGEM’de düzenlenen sempozyumlarla, konferanslarla, uygulamaya konulan projelerle, araştırmalarla, yayımlanan inceleme kitaplarıyla çocuk ve gençlik edebiyatının geliştirilmesinde etkili olmuştur.

Onunla da kalmamış, Gülten Dayıoğlu, Muzaffer İzgü, Yalvaç Ural, Mavisel Yener, Aytül Akal’ı, onlar gibi, çocuk yazınımızı dünya yazınıyla aynı düzeye taşıyan yazarları üniversite çatısı altında toplamıştır. Son yıllarda çocuk kitaplarının içeriğinde, dil düzeyinde, geniş okur kitlesi oluşturmada, göz okşayan baskısında, resimlenişinde bir gelişimden söz ediliyorsa, orada Sedat Sever’in adı da geçecektir.

Armağan kitaplar, bir kesimin ilgisiyle sınırlı kalır. Sever’e adanan ise, Türkçe öğretimine yönelik uygulamalarla, incelemelerle Türkçe öğretmenlerinin yararlanacağı bir başvuru kitabıdır.


Yazarın Son Yazıları

Barışa uzanan eller 24 Ocak 2020
Kültürel yayılım 17 Ocak 2020
Kolejden üniversiteye 10 Ocak 2020
Onurlu bir özyaşam 27 Aralık 2019
Ekran tartışmaları 20 Aralık 2019
Balerin 13 Aralık 2019
Sedat Sever’e Armağan 6 Aralık 2019
Karanlığı aydınlatmak 29 Kasım 2019
Övgü-yergi 22 Kasım 2019
Gezi’deki Ağaç 15 Kasım 2019
‘İrdeleyen akıl’ 8 Kasım 2019
O güzel günler... 1 Kasım 2019
Düşünsel silsile 25 Ekim 2019
Yalın yaşamak 18 Ekim 2019