Özdemir İnce

El Qanal Ooofffff İslambol

17 Aralık 2019 Salı

İslamcı (İslamist) itikadın her amel için “Caiz midir” sorusunu sorduğu dikkate alınarak “El Qanal İstanbul’u açtırmak dinen caiz midir?” diye bir sorgulama yapmak, İslami açıdan hem gerekli hemi de zorunlu olmak gerekir. Müslümancı insanlar burun estetiği için bile fetva sorduklarına göre Trakya’yı tamamen değiştirecek bir işlem (operasyon) için fetva alınması mutlaka gerekir. İlkin estetik ameliyatlar için verilen fetvalara bakalım:

***

1- Genel hüküm olarak estetik ameliyat haramdır. Zîrâ kişi bu halde vücudunda beğenmediği, güzelleştirmek istediği burnunu yahut çenesini veyahut yaşlılıkla gelen kırışıklıklarını… düzelttirmek(!) istemektedir. Bu hiç şüphesiz, Allâh’u Teâlâ’nın yarattığı fıtrata müdahaledir. Şeytânın insanoğlu için kurduğu tuzaklardan bir tuzaktır.

Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’den rivâyet edilen hadîslerde fıtratı bozucu şeylerin haram olduğu açık bir şekilde bildirilmiştir. (Bak: Buhârî ve Müslim, Libas bölümleri)

2- Peygamber Efendimiz de (asm) birtakım işlemlerde vücutta değişikliklere yönelik hareketleri tasvip etmemiştir. Buharî ve Müslim’de rivayet edilen hadislerde, güzellik için vücuda dövme yapanın, yaptıranın, dişlerini yontarak inceltip seyrekleştirenlerin, kaşının kıllarını yolarak inceltenlerin, peruk takanların, Allah’ın yarattığını değiştirenlerin İlâhî rahmetten uzak oldukları haber verilmektedir.

3- Gerek bu işlemleri yapan ve yaptıranlar, gerekse bugünkü şekliyle yüz ve diğer organlarda estetik ameliyata başvuranlar, Allah tarafından kendilerine verilen şekil ve güzelliği kabul etmeyerek kadere itiraz etmekte ve ilâhî sanatı beğenmemektedir. İşte hiçbir mazeret ve ciddî sıhhî bir sebep yokken, sırf güzellik düşüncesiyle estetik ameliyatı yaptırmak meşru görülmemektedir.

4- Peygamber Efendimiz (asm) de birtakım işlemlerde vücutta değişikliklere yönelik hareketleri tasvip etmemiştir. Buharî ve Müslim’de rivayet edilen hadislerde, güzellik için vücuda dövme yapanın, yaptıranın, dişlerini yontarak inceltip seyrekleştirenlerin, kaşının kıllarını yolarak inceltenlerin, peruk takanların, Allah’ın yarattığını değiştirenlerin İlâhî rahmetten uzak oldukları haber verilmektedir.

***

İmdi, El Qanal İstanbul’u açtırmak dinen caiz midir?

El cevap: Yüce Allah’ın özene bezene yarattığı dünyaya hangi sebeple olursa olsun orijinal fiziki yapısını bozacak şekilde müdahale etmek dinen caiz değildir. Nitekim Şeytân, Âdem aleyhisselâm’a secde etmeyip Allâh’ın rahmetinden uzaklaştırılınca insanları saptırma planı olarak Kur’ân’ın ifâdesiyle şöyle demiştir:

Onlara muhakkak emredeceğim de Allâh’ın yarattıklarını değiştirecekler… ” (en-Nisâ: 4/119)

***

Konunun tartışması İslami açıdan bitmiştir: Küçücük bir burnun düzeltilmesine izin vermeyen Yüce Allah, dünyaya tecavüz sayılması icap eden El Qanal İstanbul’a izin verir mi? Asla!

Böyle olmakla birlikte Başyüce R.T. Erdoğan Yüce Allah’tan başka Yedi Düvel’in tepkisini çekecek bu işte neden israrcı olmaktadır?

***

El Cevap: R.T. Erdoğan’ın en büyük tutkusu tarihe geçmek! Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak zaten ve doğal olarak tarihe geçti ama o bununla yetinmiyor. Adının Osmanlı sultanlarıyla, Cumhuriyetin kurucu babalarıyla birlikte anılmasını istiyor… Beştepe’deki Akkondu, üçüncü köprü, üçüncü havaalanı, Çamlıca Camii, Marmaray, tüneller ve daha başka kara deliklerle tarihe adını kazımak istiyor. Bunlardan, Marmaray ve tünelin dışında geriye kalanlarının tamamının gereklilikleri tartışmalı. Özellikle de bir doğa ve yerleşim felaketine yol açacak olan Qanal off İstanbul’un gereklilik ve zorunluluğu… Aslında tasarlanmış bir cinayet! Halkın hazinesinin milyarlarca lirası R.T. Erdoğan’ın büyüklük kompleksini tatmin için sokağa atıldı. Atılıyor ve atılacak!

Tarihte bu komplekse kapılan bütün muktedirlerin iktidarı felaketle sonuçlanmıştır. Kendi sonları felaketli olsa neyse, yönettikleri ülke de aynı felaketin altında perişan olmuştur.

Demokrasi öylesine bir rejimdir ki hiçbir yöneticinin “büyüklük kompleksi”ne kapılmasına ve bu kompleksi tatmin etmesine izin vermez. Zorlamalar, tepeden inmeler demokrasiyi yok eder. Amma velâkin böyüüük sükseler gazanılır!


Yazarın Son Yazıları

Türban tuzağı 16 Şubat 2020
Ateist takımı 11 Şubat 2020
Acının soytarıları 9 Şubat 2020
CHP iktidara yürüyor 24 Ocak 2020
‘Biz’ hastalığı 17 Ocak 2020
Paçavra gazete! 14 Ocak 2020