Köşe Yazısı

Kapat
A+ A-

2023’te AKP Satır Arasında Kalacak!

19 Ocak 2015 Pazartesi

Bu köşede sıklıkla 2023’ten söz ediyor; Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyet değerlerini benimsemiş bir iktidar olması için çaba harcamak gerekliğini vurguluyoruz.
Yeri geldikçe de AKP’nin 2023 hedefinin Cumhuriyetin 100. yılını kutlamaktan çok, önemli bir bölümü yıkılmış ya da erozyona uğramış Cumhuriyet kurumlarının tümünü bitirip kendi kafasındaki yönetim şeklini tam olarak hayata geçirmek olduğuna dikkat çekiyoruz.
Bunu söylemek için derin öngörüye gerek yok. Görünen iktidar kılavuz istemez, her fırsatta söyledikleriyle ve yaptıklarıyla niyetlerini ortaya koyuyorlar.
AKP’nin lalelerden sorumlu Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu, reklam arası sözlerinin devamını getirdi, şöyle dedi:
“Arkadaşlar reklam arası bitti, film başladı ve 2023’te isteseniz de istemeseniz de vizyona girecek.”
Babuşcu, 2023’le ilgili tahminde bulunmaya çalışanların pabucunu dama attı, zaten bilinen hedefi daha açık biçimde kamuoyu ile paylaştı.

***

AKP nasıl bir 2023 hedefliyor?
Kestirme yanıt şudur:
Tam bir sülale devri istiyor.
AKP tipi iktidara çöreklenmiş güç odaklarının etrafında oluşan halkalar, aile bağlarını aratmayacak bir sıkılıktadır. Zira en güçlü ortaklık çıkar ortaklığıdır. Bu ortaklığın bozulmaması uğruna suç bile vız gelir.
AKP’nin kafasındaki bu aile hanedanlığının Ortadoğu ülkelerinde pek çok örneği var. İşte Suudi Arabistan. Ülkeye adını veren Suud ailesinin ölüdiri toplam 15 bin üyesi var. Yönetimdeki herkesin soyadı Suud. Hemen yanında Kuveyt. Ülkeyi 18. yüzyıldan beri El Sabah ailesi yönetiyor. AKP’nin her türlü ortaklığı kurduğu Katar’da da yönetimde El Sani ailesi var. Önceki El Sani 1995’ten 2013’e kadar yönetimdeydi. Oğul El Sani’nin ne kadar kalacağına tabii ki kendisi karar verecek.
Bu emirliklerde oğullar babalarından koltuğu devralıncaya dek ne yapıyorlar?
Çoğunlukla İngiltere’de çok iyi eğitim alıyorlar. Tahta hazırlanıyorlar.
Bir başka deyimle, Batı’dan çok kopuk gibi görünen Arap dünyasındaki şeyhler koltuğa Batı’da hazırlanıyor! Batı, sınırlarından uzak coğrafyanın nasıl yönetildiğinden çok kendi çıkarlarının bozulup bozulmamasına bakıyor.
AKP’nin özellikle ilk yıllarda, hatta bugün de Batı’dan destek görmesinin altında yatan nedenlerin başında bu geliyor.

***

Buraya kadar saptamaları okudunuz!
Yazdıklarımızı ikincilleştirmek anlamında söylemiyoruz ama, artık saptamaların fazla bir anlamı yok. Bu aşamadan sonra AKP’nin yaratmaya çalıştığı sülale devrine karşı ne yapacağız?
Bu sorunun yanıtı etrafında çoğalmalıyız.
Mademki AKP tam bir çıkar ortaklığı çerçevesinde hanedan, sülale, emirlik ya da benzer bir sulta oturtmaya çalışıyor, bu çıkar ortaklığına karşı bir “hedef ortaklığı” gerekiyor.
Şu sözler AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop’a ait:
“Türkiye’nin kaderi AKP’nin kaderi ile bütünleşmiş durumdadır. Bu nedenle AKP hasımları, muhalifleri aynı zamanda Türkiye hasımıdır.”
AKP’ye muhalifsen, Türkiye düşmanısın!
Bu anlayışın 2023’te nasıl bir Türkiye istediği hiçbir yorum gerektirmeyecek kadar ortada. Türkiye’nin her şeye karşın böyle bir hanedanlığa mahkûm olmadığına inanıyorum. Türkiye’nin demokrasi birikimi, bağımsızlık mücadelesi birikimi, çıkar amaçlı iktidar ortaklığını yenecek güçtedir.
2023, Cumhuriyeti kuran felsefenindir.
O gün AKP iktidarı Cumhuriyet tarihinin “satır arasında” kalacaktır.

Tümü Mustafa Balbay - Son yazıları

Durum... 19 Mayıs 2019 Paz
Gerekçeli kararı beklerken... 16 Mayıs 2019 Per
‘Şimdi hayalinde İstanbul’u göreceksin!’ 15 Mayıs 2019 Çar

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Mustafa Şentop, Tülay Babuşcu