Vergi Borçları Kolaylıkla Ödenebilecek mi?

05 Kasım 2008 Çarşamba

Vadesi 1 Eylül 2008 tarihinden önceki bir tarih olan kamu alacakları için 18 ay taksitle ödeme kolaylığı getiren tahsilat tebliği 30.10.2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Neler öngörüyor açıklayalım:

Hangi borçlar 18 ayda ödenebilecek?

2008 yılına ait ödenmeyen geçici vergiler ve buna bağlı damga vergileri dışında tüm kamu borçları 18 ay taksitle ödenebilecek. Normalde KDV tecil edilmediği halde bu tebliğ ile ödenmeyen KDV borçları da 18 ay taksitle ödenebilecek.

1 Eylül 2008 tarihi neyi ifade etmektedir?

Vadesi 1 Eylül 2008 öncesi bir tarih olan ve 30.10.2008 tarihine kadar ödenmemiş kamu borçları 18 ay taksitte ödeme kolaylığına girmektedir.

Örnekler:

- Vadesi 2008 Nisan olan, ancak henüz ödenmemiş kurumlar vergisi...

- Vadesi 2007 Nisan olan, ancak vergi incelemesi sonucunda 2008de tarh edilen henüz ödenmemiş vergi ve cezalar...

- 2008 Temmuz ayına ait vergi beyannamelerinde yer alan vergi borçları... (2008 Ağustos ayına ait vergi beyannamelerinde beyan edilen vergilerin vadesi 1 Eylül 2008 tarihinden sonra olduğundan bunlar kapsam dışıdır.)

Başvuru süresi ve yeri

En geç 28 Kasım 2008 tarihine kadar vergi borcunun bulunduğu vergi dairesine bir dilekçeyle bizzat veya postayla başvuru yapmak mümkündür. Birden fazla vergi dairesine borç varsa her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurulacaktır.

Daha önce tecil ve taksitlendirme yapanların durumu:

- Bu tebliğden önce normal olarak vergi borçlarına tecil ve taksitlendirme yapılanlardan taksitlerini düzgün olarak ödeyenler isterlerse kalan taksitleri için 18 ay kolaylığından yararlanabileceklerdir.

Bozulan taksitler için de bu tebliğden yararlanmak mümkündür. Ancak yapılacak yeni 18 ay taksit ilk tecil tarihinden itibaren taksit sayısını 36’dan fazlaya getiriyorsa taksitlendirme buna göre yapılacak, toplam taksit sayısı 36’yı aşmayacaktır. Örneğin 1 Ocak 2008den itibaren 24 ay taksitlendirilen bir vergi borcunun 30.10.2008 tarihi itibarıyla 10 aylık taksiti söz konusudur. Geri kalan 14 ay taksit, 18 ay taksit haline getirilebilecektir.

- Tecil faizi 30.10.2008 tarihine kadar normal orandan, bu tarihten sonra yıllık yüzde 3ten hesaplanacaktır.

- Daha önce taksitlendirme talebinde bulunup da henüz talepleri sonuçlanmayanlar da bu tebliğden yararlanabilecektir. Ancak ilk başvuru tarihinden itibaren taksit sayısı 36 ayı geçemeyecektir ve 30.10.2008 tarihine kadar normal tecil faizi uygulanacaktır.

- Bu tecil ve taksitlendirme için alınan teminatlar taksitler sona erinceye kadar iade edilmeyecektir.

18 ay tecil ve taksitlendirme yapılmış olanlar Vergi borcu yoktur yazısı verilebilecek:

Tecil ve taksitlendirilen vergi borcunun % 10unu ödeyenlere Vadesi geçmiş vergi borcu yokturyazısı verilecektir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi de taksitlendirilebilecek:

- Taşıtların MTV borçlarının da her taşıt için ayrı ayrı başvurmak üzere taksitlendirilmesi mümkündür.

- Ancak taşıt satılıp devir yapılması istendiğinde taksitlerin tümü, yani borcun tamamının (ödendiği tarihe kadar işleyen yıllık yüzde 3ten faiziyle birlikte) ödenmesi şarttır.

Taksitlerin zamanında ödenmemesi halleri:

- Bir vergi borçlusu en fazla 2 taksiti ödemediği takdirde talepte bulunması halinde vergi dairesince yeniden normale dönme değerlendirmesi yapılabilecektir. Ancak bunun için ödenmeyen 2 taksit tutarının vergi dairesinin yazısının tebliğinden itibaren 5 gün içinde ödenmesi şarttır.

- Son taksiti ödemeyenlerin haklarının yanmaması için son taksitin ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar vergi dairesine yenileme başvurusu yapması gerekmektedir.

- Daha fazla taksitini ödemeyen bu uygulamayı ihlal etmiş ve hakkını kaybetmiş olacak ve normal icra takibine uğrayacaktır.

Bu tecil ve taksitlendirme için teminat istenmeyecektir:

Daha önce tecil ve taksitlendirilenler dışında yeni tecil ve taksitlendirmeler için teminat verilmeyecektir. Ancak tebliğdeki şu cümle tartışma yaratacak durumdadır: “6183 sayılı kanunun 48inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına ilişkin teminat uygulamasının bu tebliğ kapsamında yapılan teciller için de geçerli olduğu tabiidir.

Davadan vazgeçme nedeniyle uzlaşma olanağından yararlananların durumu:

5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 ve 2nci maddeleri kapsamında taksitlendirilen amme alacakları, söz konusu kanun çerçevesinde taksitlendirildiğinden bu tebliğ kapsamına girmemektedir. Ancak ödenmeyen taksitlerin veya taksit şartlarını ihlal edenlerin bu kapsama girip girmediği belirsizdir.

Sevgili okuyucular, bu tebliğ ile getirilen kolaylıktan büyük bir sayının yararlanmak isteyeceğini veya yararlansa bile 2 taksitten çok sayıda taksitini ödemede zorlanacağını ve bu şartları ihlal edeceğini düşünüyoruz. Çünkü vergi borçlarında sorun vergi aslı değil, anormal tutarlara ulaşan gecikme faizi. Esas olarak gecikme faizi yükünün vergi borçlusu üstünden alınması gerektiğini düşünüyoruz.

 

pamukm@superonline.com


Yazarın Son Yazıları

İnsan Olmak! 4 Mart 2014
Bir Umrenin Ardından 25 Şubat 2014