İlhan Selçuk

Terörün Dini İmanı Var mı?..

15 Haziran 2001 Cuma

PENCERE

Terörün Dini

İmanı Var mı?..

Meğer kimilerinin sosyalizmi, komünizmi, hümanizmi bir devlete bağlı imiş; Sovyetler gümbür gümbür yıkılınca herif-i naşerifler tornistan ettiler. Varsa dolar, yoksa mark, borsa, banka, piyasa, para, para, para...

Alın terine boş ver...

Ya insan?..

Haydi canım sen de!.

*

Sovyetler yıkılınca tarihin sonugelmiş; Amerikalı Japon Fukuyama fetvayı vermişti...

Çoğu kimse düşünmedi:

- Tarihin sonu insanın sonu demektir, bu Amerikalı saçmalıyor.

İnsanın sonu gelir mi?..

Şimdilik daha gelmediği anlaşılıyor; zaten insan daha insan olmadı ki...

İnsan eskiden hayvan gibi dört ayak üstüne bir yaratıkmış; tarihin bir kesitinde iki ayak üzerine dikildiği fosillerle saptandı; insanın en büyük devrimi yataylıktan dikeyliğe geçmesi...

Sonra?..

Ekip biçmesi..

Sonra?..

Sanayileşmesi!..

Ne tarih duruyor ne de insan zaman içinde değişip dönüşerek geleceğe yürümekten vazgeçiyor; ama 21inci yüzyıla giren insanın insanlaşması için daha bin fırın ekmek yemesi gerekiyor...

Çünkü insan vahşetten kurtulamadı.

*

Orhan Velinin şiiri:

Neden liman deyince

Hatırıma direkler gelir

Ve açık deniz deyince yelken?

Mart deyince kedi

Hak deyince işçi

Ve neden ihtiyar değirmenci

Allaha inanır düşünmeden?

Ve rüzgârlı havalarda

Yağmur eğri yağar?

Çağrışım, akıl lokomotifinin kavramları vagonlaştırmasıdır. Sözgelimi Amerikayı ayağa kaldıran terör vurgunundan sonra Türkçede kafiyeli sayılabilecek üç sözcük neden birbiri ardına akla takılıyor?

İnsan..

Düşman..

Müslüman...

Yanıt:

Çünkü en uygar gibi görünen insan bile ilkellikten kurtulamadı. İşimize gelince ne diyoruz: Terörün sağı, solu, milliyeti, dini, imanı yoktur. Peki, en başta Batılılar olmak üzere terörü neden Müslümanlaştırıp dinselleştiriyoruz?.. Yoksa Hıristiyandan veya Museviden terörist çıkmıyor mu?.. Bütün dünyada ezilen, dövülen, öldürülen, sömürülen, ütülen Müslümanları bir de toptan terörist ilan ettik mi, yan gel yat, keyfine bak!..

*

İnsan daha insan olamadı, ilkellikten kurtulamadı. Hayvan hayvanı sömüremez; ama insan insanı sömürür; bu, hem onun insanlığını vurgular hem de uygarlığın bu aşamasında insanlıktan uzaklığını!..

İnsanlık Sovyetler yıkıldı diye sömürüsüz bir dünya kurmak ülküsünden vazgeçecek değil...

İnsan olmanın bir başka yolu yok...

Ne sömürü, ne terör!..

İnsanlık budur.

(15 Eylül 2001 tarihli yazısı)