İlhan Selçuk

Mazlumu Mazluma Kırdırmak...

26 Haziran 2003 Perşembe

PENCERE

Mazlumu Mazluma \tKırdırmak...

Eskiden Türkiyeye komünizm gelecek diye tir tir titrerdik...

Büyüklerimizden birinin bu korkuyu dile getiren ünlü sözü unutulmadı...

Hazret ne demişti:

- Bu kış Türkiyeye komünizm gelebilir.

Mevsimlerle komünizmin ilişkisini keşfetmek çok zor da olsa, bu uyarıya inanıp gece uykusu kaçanlar da az değildi...

Komünizm fobisi nedeniyle aydınların, sanatçıların, fikir adamlarının, yazarların peşine düştük; komünizmin panzehiri dindirdiye Türkiyeyi irtica karanlığına gömmeyi göze aldık; Amerika bu korkudan yararlanıp bizi parmağında oynattı.

Yeşil Kuşak kuramıyla tüm Müslüman ülkelerde irticaya yatırım yapan ABD şimdi ektiğini biçiyor; ünlü özdeyiş ne söyler:

Rüzgâr eken fırtına biçer!

*

Komünizm fobisiartık yok..

Bu kez ne var?..

Kürt fobisi!..

Dikkat edin Kürt dedim, Kürtçülükdemedim; Türkçülükgibi elbette Kürtçülük de vardır; ırkçılık içeriği taşır, sakıncalıdır, uzak durmalı!..

Ancak Kürtçe türkü söyleyenin musikisini dinlemek yerine notasında bölücülük arayıp adliyeyi harekete geçirmeye çalışmak yalnız hastalık değildir; Türkiyeye kötülüktür; Anadoluda yaşayan insanların arasına nifak sokmaktır; düşmanlık tohumları ekmektir...

Sağlıklı, dengeli, aydın, aydınlık düşünmekten yoksun kalmaktır...

*

Ne var ki yalnız Kürt fobisinden kurtulup sağlıklı düşünmek işi çözmüyor.

Emperyalizm bugün Ortadoğuya kâbusgibi çökmüştür; çağdışı bir imparatorluk kurmak hayaliyle kimi ülkeleri işgal etmiştir.

Karabasanın adı sanı üç harf:

ABD...

Bush yönetiminin, amaca ulaşmak için, her şeyi ve herkesi kullanmak hırsıyla gözlerini kan bürümüştür; insanlık tarihinin bugüne değin yaşamadığı bir küresel süreç içindeyiz; Hitlerin karşısında dün bir güç vardı; Amerikanın karşısında bugün yalınayak Müslüman halklarından gayrı kuvvet görünmüyor...

ABD imparatorluk hırsıyla Kürtlere de el atmıştır; bu mazlumları emperyalist amaçları için kullanmayı bir strateji sayıyor.

PKK Marksist-Leninist değil miydi?..

ABD emperyalizminin korumasındadır.

Dün Müslümanları irtica yolunda körükleyip Allahsız komünizme karşı kışkırtan Amerika, bugün Kürtleri milliyetçilik kışkırtmasıyla öteki mazlumlara karşı kullanmak istiyor.

*

Anadolu halkı güvenli, kavgasız, kansız, barış içinde bir hayat yaşamak istiyorsa, emperyalizme karşı insanlık bilincinin pusulasını benimsemeli...

Devletin pusulası da bu olmalı...

Ortadoğu kan revan içindeyken sazla, sözle, sanatla uğraşmak aymazlığı ancak bir fobiden kaynaklanır. Fobi hastalık düzeyinde korku ya da ürkü demektir; oysa Anadoluda yaşayan insanlar birbirlerinden korkmuyorlar, birbirlerini seviyorlar; evde, işte, uğraşta el ele gönül gönüle yaşıyorlar...

Korkacağımız bir düşman varsa bizi birbirimize kırdırmak için tasarımlar yapan emperyalizmdir.

Şimdiki adı imparatorluk’..

Yani ABD!..

(26 Eylül 2003 tarihli yazısı)