Obama’yı Don Kişot Sananlar

08 Kasım 2008 Cumartesi

Obamanın başkanlığı Amerika, dünya ve Türkiyede ne gibi sonuçlar doğuracak?

- ABDnin dış politikasında yumuşama ve esneklikgelebilir mi?

- Amerika iç politikasında sosyalleşebilir mi?

- ABDnin BOP uygulamaları ve buna bağlı Türkiye politikaları değişebilir mi?

Bu öngörüleri yapanlar her şeyden önce, Obamanın kimliğinden çok Demokratların ve Cumhuriyetçilerin koşullanmalarını göz önüne almalılar. Bunun yanına her iki partinin de Amerikan kapitalizminin ikiz kardeşleri oldukları gerçeğiniyerleştirmeliler.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki farklar dış politikada değil içerdedir”. Bu da esaslı bir fark değildir, popüler deyimle,“marjinal niteliktedeğişikliktir.

İçerdeki kimi sosyal uygulama farkları dışında büyük değişiklik beklemek doğru olmaz. Ancak Obamanın psikolojik olarak dünya kamuoyunda bir makyaj operasyonu yapacağını kabul edelim.

Bush gibi ilkel, saldırgan ve faşist kimlikli bir başkandan sonra Obamanın siyah, zeki ve olağanüstü konuşma yeteneği ile psikolojik savaşı kazanacağı kesindir. Amerika yine eski Amerika olacaktır ama, ambalajı olağanüstü bir biçimde değiştirilmiş olarak

- Soğuk Savaş sonrasında Clintonın, Amerikanın en önemli Ortadoğu planlarını başlattığını unutmayalım”. Güleç yüzlü ve sempatik davranışlarının arkasında, vahşi kapitalizmin keskin dişleri var gücü ile çalıştı.

- ABDyi dev şirketler oligarşisiyönetir. Öndeki stratejistler, yazarlar, profesörler oligarşinin belirlediği politikaların pazarlanmasını ve ön hazırlıklarını yaparlar. Onlar, vücuda göre elbise diken terzilere benzer”. “Vücut elbiselerin değil, elbiseler vücudun biçimini alır”.

Obama dünyada değişik bir Amerika vitrinisergileyecektir. Latin Amerikadan sıcak ve coşkulu sesler daha şimdiden gelmeye başladı. Siyah Afrikada duygusal söylevlersık sık görülecektir.

Ortadoğu’yu etkiler mi?

-Obamanın İran ve Suriye ile görüşmelerden yana tavrı”;

-Afganistan ve Irak konusunda,Bush saldırganlığına karşıyumuşak duruşu Amerikanın uygulamalarına gerçekten yansıyabilecek mi?

Siyah derili bir başkan yüzünden Amerikanın Ortadoğudaki sömürgeci politikalarının değişebileceğini düşünmek Batı kapitalizmini, fazla hafife almak olur”.

Diğer bir deyişle, Amerikan kapitalizmini başkanlar değil kapitalizmin oligarşisi yönetir. Buna dış politika da dahildir. W.W.Bush, Clinton, G.W.Bush hattına baktığımızda, arada bir Demokratın gelişi ana çizgiyi değiştirmemiştir. Amerikanın Soğuk Savaş sonrasında artan küresel saldırganlığı aksamadan sürmüştür.

Obama da bu hattın bir parçası olmak zorundadır. Zatenona seçtirilenyardımcısı Biden, bu çizginin değişmeyeceğinin en önemli göstergesidir.

BOPta bazı yumuşama sinyalleri görülebilir. Obamanın sırtına eklenen Amerikadaki büyük ekonomik bunalım ve çöküntü BOPu fiilen etkileyecektir. Amerikanın asılma ve dayatma gücübüyük yara aldı.

Obama ekonomik krizin yarattığı bu zorunluluğu,sanki kendi yumuşama tercihiymiş gibikullanıp pazarlayacaktır.

Ya Türkiye açısından?

Çoğunluk, Ermeni ve Güneydoğu sorunlarında Obamanın Bushtan çok farklı olarak Türkiyeyi zorlayacağına inanıyor. Ben buna katılmıyorum. Bush döneminde örtülü dayatmalar ve çifte standartlarişin en tehlikeli yanını zaten oluşturuyordu. Washington Ermenistan, Güneydoğu ve Kıbrıs konularında istediklerini Ankaradan (AKPden) bir bir koparırken Türkiyeye destek veren sahte bir görüntü sergiledi.

-Kuzey Irak konusunda dış talepler tek tek yerine getirildi.

-Gül Ermenistana giderek,adeta, onların taleplerini meşrulaştırdı”.

-Kıbrıs konusunda ABDnin (ve AB) bir dediği iki edilmedi.

Yardımcısı Biden, Obamanın kulağını çekip bunları anlatmayacak mı? O da yetmezse Brown Londradan Washingtona uçup acemi çaylağa haddini bildirecektir.

Sonuç olarak Obama ABDnin ambalajını düzelten bir figür olacaktır. Kazara çizmeyi aşmaya kalkarsa o koltukta zaten fazla kalamaz. Amerikan (ve Batı) kapitalizmi buna izin vermez, hele karşılarında dev adımlarla gelen Çin ve Hindistan varken.

Yakın tarih bunu kanıtlamıyor mu, ne değişti ki?

www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali


Yazarın Son Yazıları