İlhan Selçuk

Aydınlanmasız Sol, Sosyalizm Olur mu?..

26 Ağustos 2008 Salı

PENCERE

Aydınlanmasız Sol, Sosyalizm Olur mu?..

Tarih Baba aksakallı bir öğretmendir, dinlemesini bilene çok şey öğretir...

Öğretmen bize 20’nci yüzyılda hangi gerçekleri belletti?..

*

Sol, kökeninde Fransız devriminin bir ürünü; krala karşı olanlar meclisin sol tarafında oturmuşlar..

Solculuk krala, kiliseye, dinciliğe karşıt devrimci akımın, daha geniş anlatımıyla Aydınlanma’nın siyasal yaşamda oluşmasıyla ortaya çıkıyor...

Ne var ki solculuk durduğu yerde durmuyor; başlangıçta liberalizmle yetinirken, daha sonra laik toplumun ileriye doğru dönüşmesiyle sosyalizm, solculuğun temel şiarı gibi algılanıyor...

Tarih Baba durduğu yerde durmaz ki...

*

Liberalizm ve sosyalizm Aydınlanma devriminin ürünleridir; kilise egemenliğinin devlet yönetiminden tasfiyesiyle laiklik ve demokrasi sürecinde oluşmuşlardır...

20’nci yüzyılda patlayan 1917 Devrimi’nden sonra bu temel ilke unutulur gibiydi...

Ancak ‘Aydınlanmasız bir toplumda sosyalizme geçilebilir’ sanısına kapılanlar İslam coğrafyasında düş kırıklığına uğradılar...

20’nci yüzyılın ortalarında başlayan ve Nasır’dan Bin Bella’ya, Kaddafi’den Saddam’a dek uzanan sanal umutlar Müslüman dünyasında yıkıldı...

Sovyetler’in yıkılması da olan bitenlerin üstüne tuz biber ekti...

*

Ne var ki Tarih Baba’nın verdiği dersten nasibini alamamış olanlar bugün de hayal içinde Türkiye’nin solunu sağını tartışıyorlar...

Vaktiyle bunlar Atatürk’ün Aydınlanma Devrimi’ne nasıl burun kıvırırlardı:

- Pöh... Burjuva devrimi...

Bugün ise Batı tarihinde gerçek bir burjuva devrimi olan liberalizme sözümona kaykılmış durumdalar...

*

Haber verelim ki Aydınlanmasız ‘siyasal liberalizm’ de olmaz.. olamaz...

Bu hükmün bir başka biçimde ifadesi “Aydınlanmasız demokrasi olmaz” tümcesinde vurgulanır..

İslamcı coğrafyanın demokrasiden yoksunluğu apaçık meydanda...

Eğer Türkiye ‘Ilımlı İslam Devleti’ne dönüşürse Anadolu’da demokrasiyi ara ki bulasın...

(26 Ağustos 2008 tarihli yazısı)