İlhan Selçuk

Paylaşım Çoğu Vakit Savaşla Gerçekleşir...

18 Şubat 2003 Salı

PENCEREPaylaşım Çoğu Vakit Savaşla Gerçekleşir...

Birinci Dünya Savaşı’nda 10 milyon kişi öldü, İkinci Dünya Savaşı’nda 50 milyon...

Savaşları ‘Avrupalı’ çıkardı...

Sözüm ona uygar dünyanın 20’nci yüzyıldaki ayıbının gerçek adı ‘vahşet’tir.

Bugün Amerika düpedüz bir cinayetin başını çekmeye çalışıyor:

Irak savaşı!..

Neden savaş?..

Dünyayı saran barış yürüyüşlerinde taşınan pankartlarda bu sorunun yanıtı veriliyor:

“Petrol için savaşa hayır!..’‘

*

Savaş kaçınılmaz sayılıyor..

Niçin?..

Buş yüzünden mi?..

Zavallı Buş!..

Deli mi, kaçık mı, kafadan sakat mı, tımarhanelik mi bu Başkan Buş?..

Ya da savaşa mecbur mu?..

ABD’nin sistemini ayakta tutabilmek için savaşa ‘ihtiyaç’ mı var?..

Kim bilir belki de Buş bir oyuncak, bir kukla, bir zavallı; ancak ‘Suudi Arabistan-Kuveyt-Irak üçlemesi’ni tam anlamında ele geçirip kafasındaki tasarımı uygulamaya koyduktan sonra kapitalizm canavarının Amerika’da yuvalanmış tekelci ejderhasını doyurabilecek...

Yoksa, bu kadar zorlanmasa, Başkan Buş ‘savaş, savaş, savaş’ diye ter ter tepinir mi?..

*

Son iki yüzyılda insanlara bir şeyler oldu; dinci düzenlerin körlüğünden sıyrılan Batı toplumları, 18’inci yüzyıldan bu yana ‘insan hakları’ diyorlar...

İnsan haklarının özgürlük çerçevesine 20’nci yüzyılda bir kavram daha eklendi:

Sosyal adalet!..

Nedir bu sosyal adalet?.. Komünizm midir, sosyalizm midir, yoksa demokrasiye anlamını veren toplumsal dengede bireylerin eşitliğini sağlayan ‘elle tutulur, gözle görülür’ bir yaşama biçimi midir?..

İnsanlıkta akıl devreye girince, Batı coğrafyasında özeleştiri başladı...

Kapitalizmin ıcığı cıcığı ortaya döküldü...

20’nci yüzyılda sosyalist devletler kuruldu.

*

Kapitalizmin patronu Amerika, bu sosyalizm dalgasına karşı özellikle Asya’da Müslümanları yanına almak için ‘Soğuk Savaş’ı alabildiğine körükledi.

“Komünizmin panzehiri” neydi?..

Dincilik..

Şeriatçılık..

Gericilik..

Müslümanın gözü “komünizm tehlikesi”nden başka bir şey görmez olmuştu...

Ama 1991’de Sovyetler yıkılınca, Müslüman bu kez Amerika’yı gördü...

Gördü mü?..

*

Yeryüzünde “sosyalizm tehlikesi”ni şimdilik devreden çıkarmış görünen ABD’nin işi kolay değil; ‘Patron’un Müslüman ile başı dertte...

Üstelik kapitalizm öyle bir sistem ki ‘paylaşım’ kolay olmuyor...

Kimi zaman savaşla çözülüyor...

20’nci yüzyılın ilk yarısında iki paylaşım savaşıyla 50 milyon insanı yok eden Batı, yüzyılın ikinci yarısında sosyalizm korkusuyla birleşmişti...

Şimdi çözülme vakti mi geldi?..

(18 Şubat 2003 tarihli yazısı)