İlhan Selçuk

Zamanenin Zulmü...

16 Mart 2003 Pazar

PENCERE

İLHAN SELÇUK

Zamanenin Zulmü...

Yavuz Sultan Selim şairdi..

Mahlası Selimi idi..

Osmanlı Padişahı, 1514’te Şah İsmaili Çaldıranda ağır bir yenilgiye uğratmıştı..

Şah İsmail de şairdi..

Mahlası Hatayi idi..

İkisi de şair, ikisi de sultan, ikisi de zalim idiler...

Prenses ve profesör Irene Melikof zalimliklerinin gerekçesini iki Z ile vurgulamıştı:

- Zaman zalimdi.’‘

*

Gaddarlığın devlet yönetiminde doğal sayıldığı dönemlerden kurtulup Aydınlanma Devrimi ile İnsan Hakları Bildirisine ulaşmak kolay olmadı; hukuk devleti kavramının çiçeği burnundadır.

Ne var ki 20nci yüzyılda bile yalnız İkinci Dünya Savaşında 50 milyon insan yok edildi...

Gezegenimiz mezbahaya dönüşmüştü; ama, bunun suçunu tümüyle yalnız bir kişiye Hitlere- yüklemek ne Batıyı bağışlatır, ne de gerçekçi olur...

Ya bugünkü zalime ne demeli?..

*

Günün zalimi kim?..

Saddam?..

Bush mu?..

Yoksa ikisi birden mi?..

İkisi birden zalim kimliğini hak ediyorlarsa, hangisi daha beter?..

Kim Yavuz Selim?..

Kim Hatayi?..

Peki, yaşadığımız çağı da zaman zalim diye suçlayabilir miyiz?..

Çaldıran 1514 yılındaydı..

2003’teyiz..

1514’te Birleşmiş Milletlerden söz açmak bile olanaksız, çılgınlık faslına girerdi...

*

Saddam kof bir diktatör, Şark yöntemlerine göre yoğrulmuş, kurnaz, gaddar...

Bush, çıkarcı, açıkgöz, tutucu, acımasız, doymak bilmez petrol patronu...

İkisi dünyanın başına bela oldular; hırstan gözleri körleşmiş...

İkisi de şair değil..

Dünün iki zalimi zamanın zulmüne karşın hiç olmazsa şiirin güzelliğine varmışlardı; yazdıkları dizeler bugün bile Ortadoğu halklarının dilindedir...

Günümüzün iki zalimi zamanın uygarlığına karşın şiirden anlamıyorlar...

Yoksa şu kavanoz dipli dünya, günden güne daha beter mi oluyor?..

(16 Mart 2003 tarihli yazısı)