İlhan Selçuk

Yüz ve Surat...

26 Mart 2003 Çarşamba

PENCERE

İLHAN SELÇUK

Yüz ve Surat...

Savaş lânet olası felâket...

Ancak her lânetliğin bir de yararı olduğunu söyleyebilmek olası...

Nedir Irak savaşının yararı?..

Savaş küreselleşme nin maskesini düşürdü, Amerikanın suratını ortaya çıkardı.

Her yüzün bir de suratı vardır.

Çağdaş insan, her ikisini birden görebilen mantığı özümsemiş kişidir.

*

Amerikanın keşfi beyaz insana özgü bir deyiş!..

Yoksa keşfedildiği zaman bu Yeni Kıta da insanlar yaşıyorlardı ve Kolombun Amerikaya ayak basması yerliler için inanılmaz bir felâket oldu.

Avrupada aristokrasi toprak ağalığından kaynaklanan sınıfsal adaletsizliğin adıdır; bu düzenin dışlayıp aşağıladığı halk katmanlarından gözü pek olanlar Yeni Kıta ya akın ettiler; hem Kızılderilileri soykırımla tükettiler, hem Afrikadan zencileri getirip köleleştirdiler; akıl ve havsalaya sığmayacak cinayetler üzerine kuruldu Amerikanın Birleşik Devletler düzeni...

ABDnin suratı bu!..

Ya yüzü?..

İnsan hakları habercisi ilk anayasa, Amerikan toplumunun marifetidir...

Aydınlanma devriminin Avrupa ile birlikte ışıdığı kıta Amerika...

*

Batı bir yandan evrendeki her şeyi Kantın deyişiyle aklın mahkemesinde yargılayarak çağdaş uygarlığı ve demokrasiyi yakalarken, öte yandan sömürgecilikle dünyayı yağmaladı. Osmanlının imparatorluk düzeni, Avrupalının yerküre egemenliğinin yanında çocuksu ve saf kalır...

Peki, bu bir tarih mi?..

Hayır...

Adına Küreselleşme denen kavram, günümüzün icadı değil ki...

Dünyanın yuvarlak olduğunu keşfeden Batılı, oldum bittim gezegenimizi küreselleştiriyor...

Günümüzün en hızlı Batılısı ABDdir; Irakta dünyayı küreselleştirmek için savaşıyor; yüzü demokrasinin ve teknolojinin simgesi; ama, suratı tam emperyalist, sömürgeci, insanlık dışı bir felâket...

Şaşılacak bir şey değil bu...

Türk aydını yeryüzünde bu gerçeği köküne dek duyumsayacak bir tarihe sahip; laik cumhuriyet emperyalizme karşı bir ulusal kurtuluş savaşıyla kurulduktan sonra uygarlığın Aydınlanma devrimini benimsedi...

Ne demektir bu?..

Batının suratına şamarı vurduktan sonra yüzüne bir öpücük kondurduk...

*

Avrupa ya da Amerikanın her lâfı geçtiğinde kendimizden geçip aklımızı Batıya emanet edersek çağdaş uygarlığa erişemeyiz...

Çağdaş uygarlık adına yürütülen dünya yağmasına Küreselleşme diye alkış tutamayız...

Doğu-Batı Bloklarının -Sovyetlerin yıkılmasından sonra- yalnız birisi kaldı; Küreselleşme bu çöküşün ardından ortaya çıktı; son on yıllık süreçte, dünya kapsamında, yoksul daha yoksul, zengin daha zengin oldu...

Amerikaya bu da yetmedi; Sam Amca gezegenimizde kendine özgü bir imparatorluk kurmaya girişti.

Ancak Avrupa, Rusya, Çin bu gidişata seyirci kalamayacak; paylaşım güdüsü tek durmaz...

Irak savaşı Amerikanın yüzünden maskesini düşürüp suratını ortaya çıkardı...

Surat ki ne surat...

(26 Mart 2003 tarihli yazısı)