İlhan Selçuk

İşimiz Allah'a mı Kaldı?..

15 Ocak 2003 Çarşamba

PENCERE

İLHAN SELÇUK

İşimiz Allaha mı Kaldı?..

Her şeyi bilip önceden gören aklı evvel birine Türkiyenin halini sordum:

- İşimiz Allaha mı kaldı?..

Güldü:

- Bak, dedi, sana bir öykü anlatayım.

*

Bektaşi Babasını kahvede pineklerken görenler koluna girmişler:

- Haydi camiye!..

Bizimki zora dayanamamış, camiye girip oturmuş, dinlemeye başlamış; kürsüdeki Hoca konuşuyormuş:

- Her kim fukaraya ne sadaka verirse, Allah ona yüz mislini ihsan eder!..

Bektaşi hemen eve koşmuş, bir köşede sakladığı yüz lirayı çıkarıp yoksullara dağıtmış; ama, az sonra işin farkına varan karısı Senden hayır yok diye Baba Erenleri pataklayıp, sokağa atmış...

Bektaşi yola koyulmuş, kasabadan uzaklaşıp bir kırlık yerde yükselen koca bir meşenin altına oturmuş, olanları düşünmeye başlamışken uzaktan kopup gelen bir atlıyı görünce ne olur, ne olmaz diye ağaca tırmanıp yapraklar arasına saklanmış...

Atlı -rastlantı bu ya- bir Alevi imiş, ağacın altına yayılıp heybesini açmış, mis gibi bir taze somun çıkarıp parçalamış...

Birinci parçaya Bu Ebubekir demiş, ikinci parçaya Bu Osman, üçüncü parçaya Bu Ömer, dördüncüsüne Bu Muhammet’, beşinci parçaya Bu da Allah dedikten sonra ilk üçüne sormuş:

- Ulan, sizler neden Alinin hakkını yediniz?..

Birer birer hepsini gövdeye indirdikten sonra sıra Hazreti Muhammete gelmiş:

- Sen neden olacakları önceden sezip tedbir almadın?..

Alevi, somunun dördüncü parçasını da yemesinin ardından beşinciye dönerek:

- Hey büyük Allahım, demiş, kudretine payan yoktur, sen her şeye kadirsin, her şeyi evvelinden âhirine biliyordun, öyleyse ben seni yemiyeyim de kimi yiyeyim?..

Ağacın tepesindeki aç biilaç Bektaşi yutkunarak olayı izlerken sıra son parçaya gelince bağırmış:

- Aman ona dokunma!..

Yukardan gelen sesi duyan Alevi, ödü koptuğundan, olduğu yere yığılmış...

Bektaşi bakmış ki adam sizlere ömür, aşağı inip heybesini karıştırınca bir kese de altın bulunca, ellerini gökyüzüne kaldırmış:

- Kurban olduğum, demiş, sözünü fazlasıyla tuttun, ama, itiraf et ki ben olmasam bu herif de seni yiyecekti.

(15 Ocak 2003 tarihli yazısı)