Köşe Yazısı

Kapat
A+ A-
Selçuk Erez

Anonim Şirketimizin Tüzüğü

26 Mart 2015 Perşembe

“Türkiye AŞ olarak yönetilmeli” dememiş miydi? Akil uzmanlarımız da hemen bu amaca hizmet edecek bir tüzük hazırladılar:
KURULUŞ: Madde 1- Bu şirket, pek kıymetli aziz kardeşlerimiz tarafından kurulmuştur.*
AMAÇ VE KONU Madde 2- Şirketin ilgi alanları şunlardır:
a. Kupon arsalar (imar durumu fark etmez),
b. AVM’ler, HES’ler, gemicilik, gemicikcilik.
c. Çatal bıçak tutma yönetmeliğinden uçak alımına kadar her türlü birbiriyle ilgisiz tasarıyı içerecek boyutta polietilen ve polipropilen torbalar.
d. Alay konusu açıklamalarınız için uygun kanaviçe çuvallar.
e. Bol miktarda dolar ve Avro’nun kolayca ve fark edilmeden taşınabilmesi için vakumla ufaltılabilen plastik torbalar (üzerleri patates ve soğan nakli yapıldığı izlenimi verilmek üzere desenlendirilmiş olacaktır).
ŞİRKETİN MERKEZİ: Madde 3: Şirket “Ben” merkezli olup başkanın bulunduğu her yer merkez sayılır. Başkansız yapılan yönetim kurulu toplantıları -nerede yapılırsa yapılsın, kim yönetmiş olursa olsungeçersiz sayılacaktır.
YÖNETİM KURULU: Madde 4- Şirket, genel kurulda en fazla oy alarak seçilen 3 kişinin adları, YÖK (=Yüksek Ökümenik Kurul) tarafından yerleri değiştirilerek Başkan’a sunulur. Şirket, Başkan tarafından bunlar arasından seçilecek kimse tarafından yönetilir.
İMZA YETKİSİ: Madde 5- Şirket evrakı Şirketi temsile yetkili kişi tarafından imzalanır. Yetkili kişiye ulaşılamazsa imzası, ıslak imza makinesiyle aslına benzer şekilde atılır. Islak imza makinesi kozmik odada saklanır.
TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR: Madde 6- Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri başkanın yerini tutamaz. Bunlardan herhangi biri bu konuda yanılır, bir an için tersini düşünürse hava meydanlarının VIP salonlarında fırçalanır, rezil edilir.
GENEL KURUL: Madde 7- Olağan genel kurul, yılda en az bir kez toplanır. Ticaret Kanunu’nun 409. maddesi, her ne kadar “Şirket genel kurul toplantılarında, yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır” derse de bu, bizi bağlamaz.
İLAN: Madde 8- Şirketin ilanları, yandaş gazetelerde manşetten yayımlanır.
HESAP DÖNEMİ: Madde 9- Hesap yılı, 1 Ocak-31 Aralık arasındadır. Ancak, Şirket yetkilileri, bu süre içinde hiç kimseye (mesela AB ile ilgili kuruluşlara ) hesap vermekle yükümlü değillerdir.
KÂR DAĞITIMI: Madde 10- Dönem kârından her yıl yüzde 5 yedek akçe ayrılır; kalan miktarın yüzde 5’i pay sahiplerine ödenir. Kâr payı, kişilere kömür ve makarna paketleri şeklinde dağıtılır.
HİSSE SENEDİ İHRACI: Madde 11-Şirketimiz halka asla açılmaz.

* Kurucu ve ortakların adları bizde mahfuzdur. Adların açıklanmasını istemek, “Özel Yaşama ve Yaşamın Gizli Alanına Karşı İşlenmiş Suçlar” kapsamına girer: Cezası ağırdır.

Tümü Selçuk Erez - Son yazıları

Cumhuriyet gazetesinin benim için anlamı 13 Eylül 2018 Per
Ekonomi hemen düzelecek! 6 Eylül 2018 Per
Böcek yeriz o zaman! 30 Ağustos 2018 Per