İlhan Selçuk

Uygarlık Sınavında Türkiye'nin Yeri?..

11 Kasım 2006 Cumartesi

PENCERE

İLHAN SELÇUK

Uygarlık Sınavında Türkiye’nin Yeri?..

İnsanlık tarihi bir bütündür; ama, uygarlık tarihini ve yaşadığımız çağı anlayabilmek için ‘dinci devlet - laik devlet’ ayrımı arasına kara tahtada tebeşirle bir dikey çizgi çekmenin yararı tartışılmaz...

Bu çizginin anlamı ne?..

Sayalım:

Aydınlanma..

Bilimsel - teknik devrim..

Sanayileşme..

Kul’dan Birey’e geçiş..

Laik devlet..

Demokrasi..

Yukardaki altı satırın tek bir tümcede birleşmesi çağdaş dünyayı yarattı...

Ve -ne yazık ki- bu dönüşüm Müslüman dünyasında değil, Hıristiyanlık coğrafyasında gerçekleşti...

İnsanlığı bugün çekip çeviren güç ‘Batı’da odaklanmıştır...

Batı ile Doğu arasındaki bugünkü çatışma üzerine çeşitli yorumlar yapılıyor... Yorumların sağlıklı, gerçek ve doğru olabilmesi için her şeyden önce kara tahta üzerinde ‘dinci devlet - laik devlet’ arasındaki tarihsel farkı dikey bir çizgiyle ayırmak zorunludur...

Aynı zamanda yaşanan çağ farkıdır bu...

*

Türkiye tebeşirle çekilen dikey çizginin hangi yanındadır?..

Batı‘da mı?..

Doğu’da mı?..

Laik mi?..

Dinci mi?..

Ülkemizde sözüm ona demokrasi kapsamında yoğunlaşan tartışmanın içeriğini oluşturan ‘muhteva’ ne yazık ki bu...

Avrupa’da bu tartışma geçmiş yüzyıllarda kalmış, çoktan noktalanmıştır, ‘dinci devlet’ sorunu Avrupalı için tarihe gömülmüştür...

Bizim için ise günceldir...

*

Türkiye’de asker ne diyor:

İki kırmızı çizgi var:

Bölünmezlik..

Ve laiklik..

Peki, Amerika ne diyor:

‘Ilımlı İslam devleti modeli!..’

Askerin bu konuda konuşmasını demokrasiye aykırı bulup engellemek isteyenler rüya görüyorlar...

Bir ülkenin varoluşu -laik Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı- tartışılmaya başlandı mı sıradan koşullar rafa kalkar; olağanüstü tehlikenin yarattığı tehdit yaşamsal güdülenmeyi devreye sokar; ‘hayatın kanunu’ işlemeye başlar...

Türkiye dinci devlet mi olacak?..

Kara tahtadaki dikey tebeşir çizgisinin belirlediği ayrımda ‘dinci devletler’ bölümüne mi kayacak?..

‘Ilımlı İslam devleti modeli’ni mi benimseyecek?..

Soru işareti ABD ve Türkiye’deki ‘mürteci’ ve ‘takıyyeci’ iktidar marifetiyle hükümet düzeyine tırmanmıştır...

*

Peki, yüzde 25 oyla iktidara geçen bu hükümet devleti de ele geçirebilecek midir?..

Gelecek yılın eli kulağında!.. Dış desteğini de sağlarsa, AKP hükümetinin Çankaya’ya çıkarak devletin tepesine oturması kaçınılmaz hırsa dönüşecek...

Türkiye Atatürk’le sağladığı uygarlık düzeyinden vazgeçerek İslam dünyasındaki öteki devletlerin çağdışı konumuna mı kayacak?..

*

Bu temel soruyu iyice kavramak gerekiyor...

Bugün İran nükleer teknolojiyle oynuyor...

Ama, kadını köleleştiriyor...

Kendi kadınını tesettüre mahkûm ederek erkekten aşağı gören bir iktidarın Başbakanı Türkiye’de Cumhurbaşkanı olursa, demokrasi değil, dinci devlet yolunda önemli bir adım daha atılacaktır.

*

Avrupa’da, Amerika’da, topyekûn Batı‘da uzaktan yakından buna benzer bir kaygı, tartışma, sorun yok!..

Türkiye’de var...

Ülkemiz dünya çapında çatışmanın ortasında, odak noktasında, tarihsel kavşağında, uygarlık sınavındadır...

Yalnız Doğu’ya değil, Batı‘ya da doğruyu biz göstereceğiz ve öğreteceğiz.

(11 Kasım 2006 tarihli yazısı)