İlhan Selçuk

'İslamofaşist Darbe' Üzerine...

17 Mart 2006 Cuma

PENCERE

İLHAN SELÇUK

‘İslamofaşist Darbe’ Üzerine...

Birkaç gün önce bizim gazete birinci sayfanın göbeğinden ilginç bir haber yansıttı..

Başlık:

“Erdoğan’a Ağır Suçlama”

“Washington Times gazetesi Erdoğan’ın İslamcı-faşist bir darbe istediğini, Büyükanıt ve Aşkın olaylarının da bunun bir parçası olduğunu ileri sürdü.”

*

‘İslamofaşizm’ ilginç bir deyiş...

İslam bir din!..

Yine birkaç gün önce Cumhuriyet’e açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Bardakoğlu ne diyordu:

“- İslam bir dindir.”

Ve ekliyordu:

“- İslamı siyasi bir rejim olarak algılama çabaları doğru değildir.”

Ancak anlaşılıyor ki AKP iktidarı Türkiye’ye bir siyasal düzen olarak Müslümanlık üzerine rejim biçmek hevesine kapılmıştır...

AKP iktidarının bu hedefe dönük gözü kara!..

Cumhurbaşkanıyla, yargıyla, orduyla, üniversiteyle, laik öğretimle, devlet bürokrasisiyle çatışmalarında pervasız...

İlginç olan ne?..

Amerikan gazetesi Türkiye’ye yakıştırılan yeni rejime “Ilımlı İslam Devleti Modeli” adını münasip görmüyor...

Daha yakışanını bulmuş:

“İslamofaşizm...”

*

Avrupa’daki faşizm Aydınlanma devriminden sonra ortaya çıkıp Birinci Dünya Savaşı ertesinde ortalığı haraca keserek kasıp kavurduğu için “Hıristiyanofaşizm” diye anılmadı; Almanya ve İtalya gibi gelişmiş ülkelerin doğasında gelip geçici bir kara salgın işlevi gördü...

Türkiye’deki İslamofaşizm düpedüz dinci sermaye diktası içeriğini taşıyacaktır...

Çünkü adı üstünde:

İslamofaşizm!..

Bugün AKP iktidarının gidişatını ilgisiz gözlerle seyredip yan gelen kimi laik işadamı iş işten geçtikten sonra dövünebilir...

*

Peki, Washington Times AKP’yi neden “İslamofaşist darbe” ile suçluyor?..

“İslamofaşist”i anladık..

“Darbe” neyin nesi?..

Neresinden bakarsanız bakın yaşanan sürece “darbe” sözcüğü de yakışıyor...

Yüzde 25 oranında oyla Meclis’in yüzde 65’ini, başka deyişle azınlık oylarıyla çoğunluğu ele geçiren AKP’nin bu kez yukardan aşağıya uyguladığı operasyon Türkiye’de anayasal rejimi oldubittiye getirmek üzerinedir.

Ne diyor Amerikan gazetesi:

“...Erdoğan’ın ülkedeki laik kurum ve geleneklere karşı giriştiği İslamofaşist darbe isteğinin karşısındaki ordunun...”

*

21’inci yüzyılda “durum vaziyeti” değişti..

20’nci yüzyıl Türkiyesi’nde ordu darbe yapardı..

21’inci yüzyılda “orduya karşı darbe” yapılıyor..

Hem de “anti-laik” darbe...

Cümlenin haberi ola!..

(17 Mart 2006 tarihli yazısı)