Köşe Yazısı

A+ A-
Adnan Binyazar

Tarihsel ve Ulusal Bilinç

17 Aralık 2008 Çarşamba

Siyaset bilimci Alev Coşkunun Samsundan Önce Bilinmeyen 6 Ay/İşgal, Hüzün, Hazırlıkadlı kitabının konusu, Mustafa Kemalin İstanbulda geçirdiği 6 ay. Coşkun, kitabının başına Atatürkün Türk Tarih Kurumunun girişinde mermere kazılan özdeyişini koymuş:

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak mahiyet alır.

Atatürk öyle sağlam bir mantıkla söylemiş ki, bir ulusun varlığında gerçek bir sorumluluğun vurgulandığı bu özdeyişin bütünlüğünü bozup herhangi bir kavramını öne çıkarmak olanaksızdır.

***

Bu sağlamlık, kavramların anlam artalanlarını da etkiliyor. Öyle ki, Atatürk,yazanın yapana sadık kalmasısözüyle, tarihçinin nasıl bir ahlak taşıması gerektiğini de vurguluyor.

Belgesini ortaya koymadığı olaylar üzerine yargıda bulunmaktan kaçınan Alev Coşkun, incelemesini bu kavram bütünlüğü üzerine temellendiriyor. Böyle olunca, kurtuluş tarihini yozlaştıranların ipliğini de pazara çıkarmış oluyor.

Bu bağlamda Coşkunun incelemesi, C. O. Tütengilin kitabına verdiği adla, Mustafa Kemali anlamak ve tamamlamaknoktasında odaklaşıyor.

***

Turgut Özakmanı Yakın tarihimizle ilgili sahte tarihler, hatta ansiklopediler var. Tarihini böylesine çarpıtan, gerçeğin yerine sahtesini geçirmeye çalışan bir başka millet var mıdır? Bu bize özgü, utanç verici bir durum. Son zamanlarda yeni kuşak iddiaların da üretildiğini görmekteydimyargısına vardıran bu olmalıdır...

Coşkun da, Gamze Akdemirin bir sorusuna verdiği yanıtta bu yolda bir yorumda bulunuyor:

Son yıllarda, kendilerine İkinci Cumhuriyetçi’, ‘liberalya da dinciadı verilen kesimin kimi yazarlarının genel olarak Mustafa Kemal’in yaptıklarını küçümsemek için olur olmaz iddialar ortaya atmaları... Ulusal savaşın önemini azaltmak, orasından burasından kemirerek ve soru işaretleri yaratarak Atatürk’ü küçültmek, karşılığında özellikle son Padişah Vahdettin‘i yüceltmek yolunu tutuyorlar.

***

Bu görüşler ışığında anlaşılıyor ki, Coşkun, bir bakıma, Mustafa Kemali olur olmaz kişilerin düzeysiz yorumundan, İkinci Cumhuriyetçidiye ne yaptıkları belirsiz kişilerin dayanaksız önyargılarından kurtarmak, sahte Atatürkçülerin nasıl bir üretimsizlik içinde bulunduklarını yüzlerine vurmak için yazmış bu kitabı.

Yazar,anti-emperyalist Anadolu ihtilalinin planlanıp düşünce düzeyinde yaşarlık kazandığı olaylara, bu olayların geçirdiği aşamalara değinmeden; bir bakıma, atomun ne olduğunu anlatmak için atomun çekirdeğini irdelemeden bir sonuca varılamayacağı görüşündedir.

***

Coşkun, birçok tarihçinin yaptığı gibi, belgeleri bir araya getirip tarihsel kolaj yapmıyor; olayın düşünsel ve kanıtsal özünü arıyor, Vahdettini bir kurtuluş savaşçısı gibi gösterip Mustafa Kemale İngiliz ajanı diyecek kadar alçaklaşanlara da ağzının payını veriyor.

Sözünü ettiğim konuşmasında, Atatürk’ün son çare olarak Padişah Vahdettin’i Anadolu’ya geçirip, Milli Mücadeleyi padişahla birlikte yönetmek istediği gerçeğiyle karşılaşınca, birçok noktayı henüz bilmediğimize kanaat getirdimdemekten de çekinmiyor.

Sanırım, Coşkunun Samsundan Önce Bilinmeyen 6 Ayincelemesinin farklılığı biraz da onun ulusal bilinciyle anlam kazanıyor.

[email protected]

Tümü Adnan Binyazar - Son yazıları

Yazılıkaya 16 Ağustos 2019 Cum
Ve Ateş Bizi Tüketiyor 9 Ağustos 2019 Cum
Mutlu olmak varken 2 Ağustos 2019 Cum