İlhan Selçuk

Chomsky'nin İlginç Fikirleri...

26 Şubat 2002 Salı

PENCERE

İLHAN SELÇUK

Chomsky’nin İlginç Fikirleri...


Noam Chomsky’yi artık Türkiye’de tanımayan yok!.. Bilim dünyasında ünlü dilbilimci, bayram öncesi elimize düştü; adamı Türkiye’yi gagalamak için tepe tepe kullandık; helal olsun!..

Eh Chomsky’nin ülkemize yönelik fikirlerine mademki bu kadar değer veriliyor, ünlü bilim adamının ‘Küreselleşme’nin patronu ABD’ye ilişkin görüşlerine de yer vermek gerekmez miydi? İşin bu yanı medyada bilerek atlandı.

Bayram günü-muziplik olsun diye- Chomsky’nin 11 Eylül’den bu yana yaptığı konuşmalarından ABD’ye ilişkin sözlerini gelişigüzel derledim...

*

Chomsky diyor ki:

• “ABD’nin dünyanın pek çok kesiminde en büyük terörist devlet olarak görüldüğünü ve bunda haklı olduklarını kabul etmek zorundayız.”

• “ABD hükümeti şimdi fırsat bu fırsat deyip kendi planlarını gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani: Askeri projeleri hayata geçirmek; sosyal demokratik programları baltalamak; küreselleşmenin olumsuz etkilerine karşı olanları, çevrecileri ve sağlık sigortasıyla ilgilenenleri vs. susturmak; salt küçük bir azınlığın zenginleşmesini sağlamak ve de toplumu, tartışmaların ve protestoların çıkmasını önleyecek şekilde düzenlemek istiyor.”

• “Batı modeli, özellikle de ABD modeli, hükümetin ekonomiye büyük çaplı müdahalelerde bulunabilmesi üstüne kuruludur.”

• “Neoliberal kuralların eski kurallardan pek farkı yok. İki tarafı keskin kılıç gibi: Pazar disiplini senin için iyidir, ama, benim için iyi değildir; ancak rekabette kazanacak kadar iyi durumdaysam, bana geçici avantaj sağlar.”

• “Vietnam yarası, emperyalizmin yüzlerce yıldır sürdürdüğü şiddetin, Batı’nın entelektüel ve ahlaki kültürünü ne kadar derinden etkilediğinin bir göstergesidir.”

• “Dünya Mahkemesi’nin uluslararası terorizmden suçlu bulduğu tek ülke ABD’dir.”

• “ABD ayrıca, Güvenlik Konseyi’nin tüm devletlerin uluslararası hukuka uyması yolundaki açık çağrısını da reddetmiştir.

• “ABD uluslararası terorizmi sürdürüyor.”

• “(11 Eylül’den sonra) Washington, şiddete başvurmasına taraftar olmayan herkese savaş ilan ettiğini açıkladı. Dünya ülkelerine iki net seçenek verildi: Ya Haçlı Seferimize katılırsınız ya da sizi yok ederiz.”

• “İslam dünyasında, Taliban’dan sonra en aşırı köktendinci hükümet olan Suudi Arabistan, kuruluşundan beri Amerika’ya bağlı ve muhtaç olmuştur; aslında Taliban, Suudilerin İslam versiyonunun bir uzantısıdır.”

• “Radikal İslamcı aşırı uçlar (bunlara genellikle köktendinci denir) 1980’lerde ABD’nin gözdesiydi, çünkü Amerika’nın bulabileceği en iyi katiller onlardı.”

*

Yukarda siyah puntoyla dizilmiş alıntıları “Om Yayınevi”nin çıkardığı “11 Eylül - Noam Chomsky” adlı kitaptan derledim; bunlara benzer daha bir araba dolusu fikir sayfalara serpilmiş...

Merakım şu:

Bizdeki küreselleşme yandaşları Noam Chomsky’nin yalnız Kürt sorununa ilişkin savlarının altını çiziyorlar; “Globalizasyonun Patronu Amerika”ya dönük düşüncelerini ise es geçiyorlar...

Neden?..

ABD gerçekten ünlü bilginin tanımladığı gibi bir emperyalist canavar mı?..

Öyle ise bu canavar, yerküreye demokrasi ve insan haklarını nasıl getirebilir?..

Yoksa Chomsky keçileri kaçırmış mı?.. Çağdışına düşmüş bir bunak mı?.. Emperyalizmi hâlâ neden sayıklıyor?.. Neoliberalizme ilişkin “aykırı düşünceleriyle çağdışı suçlamaları(!)” nedir öyle?..

(26 Şubat 2002 tarihli yazısı)