Köşe Yazısı

A+ A-
Deniz Kavukçuoğlu

Demokratik ve Sosyal Yerel Yönetim

22 Aralık 2008 Pazartesi

Seçim yarışı bu kez oldukça erken başladı. Ankarada atılan her adım yapılacak yerel seçimlere endeksli olarak atılıyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi, 29 Mart seçimlerine AKPden daha hazırlıklı olarak giriyor. AKPde gözle görülür bir iktidar yorgunluğu var; yönetimindeki belediyelerde ayyuka çıkan yolsuzluklar, işe alınmalarda, ihalelerde eş dost kayırmalar, kadrolaşmalar iktidar partisine puan kaybettiriyor.

Kömür dağıtmanın, erzak dağıtmanın oy çekmede bir yere kadar etkili olduğunun AKP de farkında; AKPliler en güvendikleri kentlerde bile iktidar koltuğunun altlarından kaydığını gördükçe saldırganlaşıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçeki ekranlarda izledik, izlerken tüylerimiz diken diken oldu. Dolayısıyla CHP, bu yerel seçimlere önceki seçimlerden daha şanslı olarak giriyor, diyebiliriz.

***

Ne var ki CHPnin önümüzdeki üç ay içinde seçmenlere demokratikleşmeyi, katılımcılığı, dayanışmacılığı öne çıkartan, yerel yönetimlerde saydamlığı esas alan projeler sunması gerekiyor. Bilindiği gibi yerel yönetimler yurttaşlara kendi yaşam koşullarını ilgilendiren kararlarda söz ve katılım olanağı sağlar. Yurttaşlara tanınan bu olanak, yerel yönetimlerde demokratikleşmenin ilk adımıdır; demokrasi kültürünün oluşması da bu ilk adımla başlayıp yukarıya doğru gelişir. Demokrasinin beşiği olarak yerel yönetimler, tabandan tavana demokratikleşmenin motorudur.

Hiç kuşku yok ki kapitalist düzende en idealist solcuyerel yönetimin bile başını çekeceği sosyal değişim, toplumdan ve toplumun bireylerinden yana iyileştirmeler sınırlıdır. Buna rağmen solcu bir yerel yönetimle sağ yönetimler arasında dağlar kadar fark vardır. Cumhuriyet Halk Partisi seçmene bu farkın ne olduğunu anlatmak durumundadır.

Bir örnek vereyim: Dünya görmüş dostlarımdan birine bir kentimizde çekilmiş 12 fotoğraf gösterdim; Bil bakalım neresi diye sorduğumda ardı ardına üç Avrupa kenti saydı, Bilemedin, Eskişehir dediğimde çok şaşırdı. Fotoğraflardaki modern kent görüntüleri Sayın Yılmaz Büyükerşenin başında bulunduğu solcu yerel yönetimin başarısıydı. Benzer başarı öyküleri SHPli Sayın Osman Özgüvenin başkanlığındaki Dikili, ÖDPli Sayın Yılmaz Topaloğlunun başkanlığındaki Hopa için de geçerlidir. Bu liste CHPli İzmir-Konak Belediye Başkanı Sayın Muzaffer Tunçağ ile başlayarak sürdürülebilir.

Solcular kendilerine olanak tanındığında örnek yerel yönetim modelleri yaratıp uyguluyorlar. Bu nedenle CHP merkez yönetiminin aday belirlemede çok titiz davranması, ince eleyip sık dokuması gerekiyor. Ölçüt, adayın insani kişiliğinin yanı sıra deneyimi, bilgi donanımı ve demokratik-sosyal bir yerel yönetim modelini hayata geçirmekteki yeteneği ve inancı olmalıdır.

Bu açıdan bakıldığında Ankara için Sayın Murat Karayalçın doğru bir seçimdir. Bilindiği gibi AKP, İzmiri ele geçirmeyi başlıca hedefleri arasında göstermektedir. Türkiyenin aydınlık yüzü olarak anılan İzmirdeki aday, kentin insani ve siyasal kişiliğini yakından tanıdığı, toplumun içinden ve parti içi çekişmelere katılmamış, olumsuz hiçbir olayda adı geçmemiş birisi olmalıdır. Ben bu önemli göreve yönetim yeteneğini ve yerel model oluşturmadaki becerisini Konakta kanıtlamış olan Muzaffer Tunçağı yakıştırıyorum. İkinci adayım ise Sayın Hakan Tartandır.

***

Doğal ki yerel yönetimler içinde en büyük ağırlığı İstanbul taşımaktadır. Bu kent, AKPli yöneticilerin elinde dışı seni, içiyse beni yakar bir durumdadır. Her yıl dikilen bir buçuk milyon lale kentin içinden çürümesini artık gizleyememektedir. İstanbul, yurttaşların en basit özgürlük haklarının sınırlandığı bir rant avlağı ve yasaklar kenti olmaktan kurtarılmalıdır. Adayım kim mi? İnsani ve inançlı sosyal demokrat kişiliğini yakından gözlemlediğim, model oluşturma becerisiyle, siyasal deneyimiyle, birleştiriciliğiyle, çalışkanlığıyla Sayın Ercan Karakaştır.

Kimi okurlarım ad vermemi yadırgayabilirler, ama unutmayalım ki yerel yönetim seçimlerinde siyasal partiler kadar adayların kişilikleri de önemlidir. Kimi ne için önerdiğimi somut olarak belirtmesem bu yazı havada kalmaz mıydı?

[email protected]

www.denizkavukcuogluyazilari.blogspot.com

Tümü Deniz Kavukçuoğlu - Son yazıları

Veda 28 Eylül 2018 Cum
Cumhuriyet Halk Partisi: Yeniden (2) 13 Temmuz 2018 Cum
Cumhuriyet Halk Partisi: Yeniden (1) 11 Temmuz 2018 Çar