İlhan Selçuk

Döner Kebap Dönmez Olsun!..

08 Mart 2002 Cuma

PENCERE

İLHAN SELÇUK

Döner Kebap Dönmez Olsun!..

Kemal Derviş ODTÜ’de (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) konuşuyor, gençler sol sloganlar atıyorlar, “Ben TKP’liyim” (Türkiye Komünist Partisi) diyen genç sert bir dille Bakan’ı sorguluyor:

“- Ekonomik krizden devleti nasıl çıkaracaksınız?.. ABD ile emekçi çocuklarını Irak’a, Afganistan’a göndermek üzere yaptığınız kan pazarlığıyla mı?.. Türk tarımını AB’ye peşkeş çekerek mi?.. Emekçilere açlık ve işsizlikten başka şey vaat etmeyen özelleştirmeyle mi?..”

Derviş sabırlı ve hoşgörülü:

“- Ben herkesin görüşüne saygılıyım. Hayatım boyunca da sosyal adaleti önemsedim. Siz de deneyimleri ciddi şekilde inceleyin. Hangi ülkede emekçinin daha müreffeh yaşadığını araştırın!..’’ (Sabah 28.2.2002).

Lafı mı olur!..

Dünya emekçileri arasında en “müreffeh” yaşayanlar elbette Amerika’da ya da Avrupa’dadır; araştırmaya, incelemeye gerek var mı?..

Kafayı mı yedin sen kardeşim?..

Bugün dünya nüfusunun yüzde 5’inin yaşadığı Amerika, yerkürenin tozunu atıyor; yediği, içtiği, tükettiği, savunmaya harcadığı kaynaklar yüzde 30’ları aşıyor, gezegenimizin canına okuyor...

Sorun da bu ya!..

*

Peki, ODTÜ’deki bu çocuklar nereden çıktılar?..

Büyüyünce ne olacaklar?..

Dönecekler mi?..

Dönmek nedir?..

Hıristiyanlıktan Müslümanlığa geçişe ‘ihtida’ etmek denir, Müslümanlıktan Hıristiyanlığa geçiş ‘tenassur’ sözcüğüyle vurgulanır, Tanrı’yı yadsıyan da ‘mülhid’dir; ya komünist veya sosyalist dönerse ne diyeceğiz?

İsim babası kim bilmiyorum, bizim 68’li döneklere bir ad kondu:

Liboş dönek!..

İnsan din değiştirebilir; fikir, sevgili, elbise, araba veya ideoloji de değiştirebilir, ama, bizim liboş döneklerin konuşlanmaları bir başka bunalımı içeriyor...

Dönmeyen kişi “liboş dönek” için bir karabasan, eski deyişle kâbus, sanki bir düşman, yok edilmesi gereken bir varlık!.. Dönekliğin patolojisinde ruhbilim bu marazın açıklamasını yapabilir...

Liboş dönek, dönmeyene kafayı takar...

Sürekli saldırır...

Hem bu saldırılarla efendisine yaranacağını düşünür, hem de benliğine çöreklenmiş aşağılık duygularını yelpazelemeye çalışır...

68’den 2002’ye acıklı bir güldürü bu...

*

ODTÜ’de Kemal Derviş’e karşı çıkıp tepki gösteren öğrenciler ilerde ne olacaklar?..

Küreselleşmenin maskesi çabuk düştü, yaşadığımız dünyada insanlığa kan kusturan adaletsizlik ve eşitsizlik öylesine çarpıcı ki çağımıza hiç yakışmıyor!.. Ancak insanlığın önünde bu adaletsizlik ve eşitsizlikten kurtulmak için uzun ve ince bir yol uzanıyor...

Peki, ODTÜ’lü gençlerin bu çetin yolda yürüyebilecek yürekleri ve istençleri var mı?..

Yoksa ilerde onlar da birer dönek mi olacaklar?..

Tarih Baba dedi ki:

- İlhan!.. Bu yolda yürürken dönekleri de hoş görmek gerekmez mi?..

Ben yine de Kemal Derviş’i protesto eden öğrencilere bugünden sorayım:

Yarın dönecek misiniz?..

(8 Mart 2002 tarihli yazısı)