İlhan Selçuk

Türkiye'yi Şairler Yarattı...

13 Ağustos 2006 Pazar

PENCERE

Türkiyeyi Şairler \tYarattı...

Milas Örenindeyiz...

Belediye Başkanı Kâzım Turan, Ataol Behramoğlunun dediği gibi bir deliliketmiş, “Melih Cevdet Anday Şiir Günlerişenliğini düzenlemiş..

Oktay Akbala soruyorum:

- Namık Kemal vatan şairi, Tevfik Fikret insanlık, özgürlük şairi!.. Melih Cevdet ne şairi?..

Akbal hiç duraksamadan diyor ki:

“- Şiirin şairi!..

Andayın Oktayı kanıtlayacak dört dizesi:

Yaprağın altında yaprak

Göründü görünecek ucu

Uçan kuş gene uçuyordu

Kendi gibi olmaya çalışarak

Ne var ki şiirin şairiyalnız şair değildi; düşünür, romancı, oyun yazarı, köşe yazarı; on parmağında on yetkinlik...

Ören, 17 yıl her yaz birlikte olduğu Melih Cevdetin heykelini Gökova Körfezine karşı dikti...

Melih Cevdet adına düzenlenen Şiir Günlerinin ilk ödülünü de küçük İskendere verdi...

*

Şiir, şair, şairler, şiir sevenler, aydınlar, edebiyatçılar, halk, Örende bir aradaydı...

Ancak görünüşe aldanmayın!..

Türkiyenin bir yüzü bu!..

Ya öteki yüzü?..

Türkiyenin insanları gün geçtikçe birbirlerinden ayrılıyorlar; düşman kamplara yerleşiyorlar...

Örendeki şiir günleri Aydınlık Türkiyenin yüzüydü...

Ya karanlık Türkiyenin yüzü ne olacak?..

Karanlık yüz, Melih Cevdete katlanamıyor...

*

Örende Melih Cevdet adına düzenlenen Şiir Günleri Şenliğinde bana söz verilince şunları söyledim:

“- Atatürk Namık Kemale ve Tevfik Fikrete çok şey borçludur..

Namık Kemal vatan yokken vatan diyor..

Tevfik Fikret özgürlük yokken hürriyet diyor..

Başka ülkelerde bu yok..

Fransa, Almanya vb. gibi değiliz..

Biz özgünüz..

Türkiyeyi şairler yarattı.”

Gerçekten Namık Kemal Osmanlı İmparatorluğu varken, vatan üzerine şiir yazıyordu..

Tevfik Fikret Osmanlıda şeriat hukuku geçerliyken müritten, kuldan, tebaadan değil, insandan söz açıyordu..

*

Türkiyeyi şairler yarattı...

Edebiyatçılarımızın varoluşumuzdaki katkıları çok büyüktür...

Mayamızda şiir var...

Denebilir ki:

- Şiir mi?.. Boşver!.. Bugünkü halimize bak!..

Oysa bizim mayamızda şiirin bulunuşu, kuruluşumuzun ve oluşmamızın ortak bilinç ve kültürümüzün şiirle yoğrulması, en büyük güvencemizdir...

Ne diyor Kutsal Kitap:

Önce kelâm (söz) vardı...

Ne yazmış Melih Cevdet:

İşte o zaman akarsu

Geçtiği yerlerden bir daha geçti

İsteyerek ikiledi kendini

Gök bir daha, bulut bir daha

Cumhuriyeti kurarken geçtiğimiz yerlerden, şiirdeki akarsu gibi, bir daha geçmemiz gerek...

(13 Ağustos 2006 tarihli yazısı)