İlhan Selçuk

Eğlendirici Pazar Yazısı... mı?

10 Şubat 2008 Pazar

PENCERE

İLHAN SELÇUK

Eğlendirici Pazar Yazısı... mı?

Öteden beri görenektir..

Pazar günü köşelerde daha çok eğlendirici, oyalayıcı, hafif yazılara yer verilir...

Bu göreneğe uygun olsun diye bu hafta ülkemizde pek meşhur Amerikalı Samuel P. Huntington’un pek ünlü kitabından alıntılar yayımlıyorum...

Kitabın adı neydi?..

“Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması...”

Bakalım Amerikan usulü Yeni Dünya Düzeni’nin kurulmasında Türkiye’ye düşen rol ne?..

*

Huntington kitabında “İslami Yeniden Doğuş” başlığı altında Suudi Arabistanlı bir yetkilinin şu sözüne yer veriyor:

“- İslam bizim için sadece bir din değildir, aynı zamanda bir yaşam biçimidir.”

Ve anlatıyor Huntington:

“- Müslümanlar dini okulların kurulmasına ve devlet okullarında da İslamcı etkinin genişlemesine özellikle dikkat göstermektedirler.”

Huntington “Müslüman sivil toplum”unda ortaya çıkan hareketin “laik sivil toplum”u solladığını vurgulayarak “devletin bıraktığı boşluğu” doldurduğunu belirtiyor...

Ve ekliyor:

“- Türkiye laikliğe inanmış eski kuşak kadınlarla, İslam dinine yönelmiş kızları ve torunları arasında kesin bir ayrıma tanık olmaktadır.”

“İslamcı gençlik ‘İslamcı yeniden doğuş’a damgasını vurmaya devam etmektedir.”

*

“İslami tarzda sakal bırakanlar ve türbanlı kadınların sayısının hızla arttığı, camilerin sayısı gittikçe artan kalabalıkları topladığı, ......... Osmanlı İmparatorluğu’nun oynadığı rolü göklere çıkaran kitaplar, dergiler, kasetler, kompakt diskler ve videolarla dolup taştığı bildirilmekte; 290 kadar yayınevi ve basımevi, dört gazete dahil olmak üzere 300 kadar yayın, yaklaşık 100 adet lisanssız radyo istasyonu ve yine 30 adet lisanssız televizyon kanalı İslamcı ideolojinin propagandasını yapmaktadır.”

(Kitabın çıktığı tarih 1996...)

*

Peki, ne olacak?..

“... Türkiye’de İslamın yeniden canlanması... Atatürk’ün mirasını aşındıran eğilimlerin yükselişi, tüm bunlar Türkiye’nin bölünmüş bir ülke olmaya devam edeceğini garantiliyor gibidir.”

*

Sonuçta Huntington diyor ki:

“Köktendincilik Türkiye’de tırmanışa geçmiştir; Özal yönetimi altında Türkiye, Arap dünyasıyla özdeşlik kurmak için büyük çaba harcamıştır.”

“Türkiye .... laikliği kaldırıp, kendi medeniyet kümesinde bir parya konumundan çıkarak bu medeniyetin lideri haline gelebilir.”

“Ama bunu yapabilmek için Atatürk’ün mirasını .... eksiksiz bir şekilde reddetmek zorunda kalacaktır.

Böyle bir hamle aynı zamanda Atatürk kalibresinde bir lideri, Türkiye’yi bölünmüş bir ülke olmaktan çıkarıp çekirdek bir devlet haline getirmek için gerekli ‘siyasal’ ve ‘dinsel meşruluğu’ kendisinde toplamış olan bir lideri gerektirir.”

*

Sanırım o lider bulundu...

RTE hem yüzde 47 oy aldı, ‘siyasal meşruluğu’ kazandı, hem de imam olduğundan ‘dinsel meşruluğu’ tartışılmaz...

Samuel Huntington’ın programına göre bu iş kuvveden fiile dönüşüyor...

(10 Şubat 2008 tarihli yazısı)