İlhan Selçuk

Tezgâhın Yenisi mi Kuruluyor?..

28 Şubat 2008 Perşembe

PENCERE

İLHAN SELÇUK

Tezgâhın Yenisi miKuruluyor?..

İş döndü, dolaştı, geldi, bir sorunun çengeline takıldı:

- ABD gerçekten PKK’yi gözden çıkardı mı?..

Soru neden önemli?..

Çünkü arkasında bir devlet desteği olmadan PKK ayakta kalamaz...

*

Kuzey Irak’ta bir tür devlet ya da devletçik oluştu gibi...

Eskiden Suriye PKK’nin başını hem barındırıyor, koruyor, hem destekliyordu...

Meşhur ‘1 Mart Tezkeresi’nden bu yana da işgalci Amerika, Kuzey Irak’ta PKK’yi devlet gözetiminde himaye ediyordu...

Bu dönem bitti mi?..

*

ABD dünyanın patronu...

Hem ekonomide patronu...

Hem de siyasada patronu...

Bağımsızlığını ilan ettiği gün Kosova meydanlarında Amerikan bayraklarından geçilmiyordu...

Patron yaman mı yaman...

Biz de Amerika izin vermeden Kuzey Irak’a giremedik; terörist PKK’ye dokunamadık...

*

Dünyada bir sürü küçüklü büyüklü devlet var..

Devlet nedir?..

Devlet insan toplumunun belirli bir gelişim basamağında ortaya çıkan örgüttür; ekonomik egemenliği elinde bulunduran sınıfların kurduğu devlet tarihsel zaman içinde evrilmiştir...

Köleci devlet..

Feodal devlet..

Burjuva devleti..

Lenin sosyalist -daha başka deyişle proletarya- devleti kurmak istedi; ama, sonuç ortada...

Demek ki insanlık henüz o aşamaya ulaşamadı...

Buna karşılık nitelik bakımından çeşitli devletlerin bini bir para...

Burjuva parlamenter demokrasisinden tut, faşist diktatoryaya, monarşi, din devleti, oligarşik devlete dek beğen beğendiğini...

*

Peki, PKK ne yapmak istiyor?..

Kuzey Irak’ta aşiret reisleri Barzani ve Talabani, emperyalist Amerika güdümünde feodal yapı üstünde devlet mayasını tutturdular...

PKK de Türkiye’de terör yaparak, Amerika’nın BOP tasarımındaki işlevini yürütüyordu...

PKK milliyetçidir...

Milliyetçi olmasa Kürtçülük sarmalında ve emperyalizmin hizmetinde devlet amacına dönük terör yöntemlerini yürütmezdi...

*

Diyelim ki Amerika güdümünde Kürt devleti BOP kapsamında kuruldu, kurulacak...

Ne olacak?..

Egemen sınıflar emperyalizmin hizmetinde köylülerin, işçilerin, emekçilerin canına okumak yolunda daha beter örgütlenip kurumsallaşacaklar...

Türkmüş, Kürtmüş, Çerkezmiş, Zazaymış, Süryaniymiş, Arapmış hiç fark etmeyecek...

*

Peki, Amerika PKK’yi harcayacak mı?

Belki...

Şu sırada “Hangi tezgâh kuruluyor” sorusuna yanıt bulmak zor...

Kim bilir, ‘BOP’ artık su koyvermiştir de patron yenisini pişirmek üzeredir...

Hele Dick Cheney bir Ankara’ya gelsin, saçımız önümüze dökülsün, ak mı kara mı görürüz...

(28 Şubat 2008 tarihli yazısı)