Köşe Yazısı

Kapat
A+ A-

İç Kargaşa Bir Rejim Sorunudur

31 Ocak 2009 Cumartesi

Ergenekon örneğinde olduğu gibi, Türkiyede ve benzeri ülkelerde yaşanan iç kavga ve çatışmaların sebepleri nelerdir?

1) Genellikle iktidarı elde etmek veya orada kalmak içinyapılan mücadeleler ve hukuk kavgaları olabilir.

2) Veya iç yapının ve bölgenin özellikleri sonucumeydana gelen hukuk dışı mafya çatışmalarıdır”. Ucu, ta uyuşturucu ve silah kaçakçılığına kadar gider.

3) Bazen de ülkedeki ve bölgedeki stratejik kaynaklar ve çıkarlar yüzünden dış güçlerin planlayıp uyguladığı çatışmalardır.

Bu faktörler genellikle, aralarında bağlantılı olarak çalışırlar;

-Emperyalist güç odakları ülkede, onların çıkarlarına hizmet edecek unsurları iktidara getirmeye uğraşırlar. Ülkedeki iktidar mücadelesinde, işbirlikçi olanlara destek verirler”.

-Dış odaklar, içerdeki mafyalaşmış unsurları da kullanırlar”. Bürokrasiye sızarak çıkar sağlayanlardan uyuşturucu ve silah kaçakçılığına kadar her alanda bağlantıları olabilir.

-Mafyalaşarak yozlaşmış odaklar, iktidar peşinde koşan siyasal çevreler ve dış güçler bu antidemokratik zeminde ilginç bir işbirliğine girerler”.

Türkiye’deki boyutun farkı

İktidar peşinde koşan kimi çevreler, mafya grupları ve dış güçlerin birleşmeleri, Türkiyede rejim değişikliği ile de örtüşmektedir”.

Emperyalist odaklar, kimi siyasal çevreler ve mafyalaşmış örgütler, Türkiyede rejimi de değiştirmek istiyorlar.

-Yunanistanda veya İtalyada ABDnin el altından merkez ya da sağ partilere destek vermesi bu ülkelerde bir rejim değişikliği doğurmaz. ABD yalnızca kendine daha yakın gördüğü siyasi kanadadestek vermiş olur.

Ancak Türkiyedeki ABD desteğinin durumu farklıdır. ABD Türkiyede Ilımlı İslam devletini Cumhuriyete ve onun çağdaş değerlerine alternatif olarak tercih ettiğiniaçıkça söylemektedir.

Son yıllarda, AB de ABDye katılmıştır. AKPnin desteklenmesi bu nedene dayanır.

-O zaman Türkiyedeki iç kavga ve çatışmaların dış güçlerle olan işbirliği, rejime yönelik bir zeminde yürümektedir”. Hatırlayalım, bugünkü İslamcı yeniden yapılanmaya gidişin koşulları, 12 Eylül askeri darbesi ile hazırlanmaya başlamıştı”.

ABD ve İngiltere, 12 Eylül darbesi ile iktidara gelen Askeri Konseyi açık bir biçimde desteklediler(*). Sadece kendilerine yakın bir yönetimi desteklemiş olmuyorlardı; aynı zamanda Türkiyedeki rejimi de yavaş yavaş değiştirmeye başlıyorlardı.

Faşist Franco ve Cumhuriyetçiler

Franconun faşist rejimi, ABDnin desteği ile Cumhuriyetçilere karşı kazandı. İç savaş sonrası ABD ve Batı kapitalizmi Francoya sahip çıktılar ve rejimi ABDnin talepleri doğrultusunda değiştirdiler.

İspanyada kralcıların ve kapitalizmin Batı tarafından desteklenmesi ile Türkiyede siyasal İslama verilen destek benzeşmektedir. Aralarındaki fark, İspanya ve Türkiyenin Batı tarafından algılanmalarında görülür”.

Batı, aidiyet (kimlik) olarak İspanyayı kendinden görüyor ve onun üzerinde bölücü vs hesaplar yapmıyor. Buna karşılık Türkiye, BOP içinde yoğrulup yeniden biçimlendirilmek isteniyor. Kısacası Ergenekon sorunu birçok yönü ile, aynı zamanda bir rejim sorunu haline getiriliyor.

Bir tarafta Atatürkün kurduğu Cumhuriyetin dayandığı ilkeler ve değerler bulunuyor; diğer yanda ise Batının ve içerdeki siyasal İslamın bir bölümünün buna alternatif olarak savunduğu Ilımlı İslam devleti talebi yer alıyor.

(*) “AETden Gümrük Birliğine”, sayfa 245, Cumhuriyet Kitapları, 2009.

www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali