İlhan Selçuk

Tarihsel Cehalet

28 Mayıs 2009 Perşembe

PENCERE

Tarihsel Cehalet?..

Geçenlerde televizyonu açtım, bir açık oturumda konuşmacılardan birinin Lozan’ı çekiştirdiğini gördüm...

Öteki konuşmacı dedi ki:

- Şimdi de Lozan’ı eleştirmeye başladık, yarın öbür gün Sevr’i övmek faslı başlayacak...

*

Lozan Antlaşması’nda gayrimüslimlerle ilgili maddeler vardır; Avrupa, Türkiye’deki azınlıkları, hukuklarını güvenceye alarak gözetmiştir...

Osmanlı’da şeriat hukuku, daha başka deyişle dinci hukuk geçerliydi, imparatorluğun son dönemlerinde geçerli olan Mecelle de bu çerçevenin dışına çıkmamıştır...

Lozan, savaşlardan artakalan Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin özel koşullarını korumaya almıştı...

Peki, sonra ne oldu?..

Atatürk 1926’da Yurttaşlar Yasası (Medeni Kanun) devrimini gerçekleştirince gayrimüslimler azınlık haklarından vazgeçtiler...

Müslim ve gayrimüslim tüm tebaa yurttaş oldu...

*

Tarihte Fransız devrimiyle devreye giren milliyetçilik Osmanlı mülkünü de karıştırdı; Ermeniler Ruslarla, Rumlar İngiliz ve Yunanlılarla ittifak ederek Anadolu’yu kana buladılar...

Kapı komşu birbirine düşmanlaştı ve Hıristiyanlarla Müslümanların iç içe olduğu Anadolu’da yan yana yaşamaya olanak kalmadı...

‘Ermeni Tehciri’nin ve ‘Rum Mübadelesi’nin günahını yalnız Türklere yüklemek ya tarihsel cehaletten, ya kasıttan doğmaktadır...

*

Cehalet kimilerini de şöyle konuşturuyor:

- Osmanlı’da gayrimüslim nazırlar (bakanlar) vardı, Cumhuriyette böyle bir şey görülmedi...

Pesss...

1914’ten 1922’ye dek süregelen dış ve iç savaştan sonra kurulan milli Cumhuriyette böyle bir şeyin olanağı kalmış mıydı?..

*

Tarihsel bilinçten yoksun bir sürü laf ebesi havanda, basında ve TV’lerde su dövüyor...

Başbakan RTE de bunlardan biri...

Atatürk’ten sonra Türkiye’de azınlıkları ülkeden soğutup kaçırtacak nahoş olayların yaşandığı doğrudur...

Ama, Anadolu Türklüğünün büyük çapta göçmenlerden oluştuğu da bir gerçektir...

Çoğu göçmen Türk, Hıristiyan devlet ve toplumlarda yaşayamadığı için Anadolu’ya döndü...

Bunlar da faşizmden mi kaçtılar?..

Anadolu’dan giden Hıristiyanların günahı vebali Türklerin...

Peki, Hıristiyan ülkelerden kaçıp gelen Türklerin günahı vebali kimin omuzlarında?..

Son örnek Kıbrıs...

Eğer Türk ordusu Kıbrıs’a çıkmasaydı, adada Türk mürk kalmayacaktı...

*

Türkiye bugün dışardan kuşatılmıştır ve ülke dinci faşizm tehdidi altında yaşamaktadır...

Başbakan RTE ya bu siyasetin adamıdır ya da bilir bilmez konuşuyor...

Halk büyük bir ekonomik krizin pençesinde kıvranıyor...

Ama, demokrasi masalları söylenirken ‘Türkiye’nin tarihiyle yüzleşmesi’ sloganı altında palavralar gündemi işgal ediyor...

Evet, her ülke tarihiyle yüzleşmeli...

Bu yüzleşmede kılavuz, siyaset değil, bilim olmalı...

Ve tarihiyle yüzleşen toplum -Hükümetin Başkanı başta olmak üzere- tarihine sahip çıkmalı...