İlhan Selçuk

İnsanlık Tarihini Yaşamak...

24 Mayıs 2009 Pazar

PENCERE

Tarihi bugün mü yaşıyoruz?..

Hayır, ama bugün yaşadıklarımız yarın elbette tarih olacak...

Bu ikilem içinde dünle bugünü özdeşleştiren bir yaklaşım siyasal olayları daha gerçekçilikle algılamaya yol açar...

Nedir sorun?..

Türkiye’de toplumsal örgütlenme sivil toplum örgütlenmelerine, partilere, sendikalara değil; tarikat ve cemaatlere dayanıyor...

Tarikat ve cemaat örgütlenmesi ise demokratik değildir; dinci hiyerarşiye bağlı çağdışı örneklerdir...

Dincilikle demokrasi bağdaşamaz...

*

Bizim bugün yaşadığımız siyasal çelişkilerin içe-riği, demokrasinin beşiği Avrupa’da çoktan tarihe karışmıştır...

Çarpıcı örnek?..

18’inci yüzyılın sonunda Avusturya’da yaşayan ilerici krallardan 2’nci Joseph toprak köleliğini kaldırmış, en başta Cizvitler olmak üzere tarikatları yasaklamış, kültürel reformları gerçekleştirip üniversiteler kurmuştu...

Peki, ne oldu?..

O sıra Avrupa’da kimi devletler tarihsel zaman açısından dünü yaşıyordu; Aydınlanma kolay değildi; Joseph Avusturya’da “Aydın despotlar”ın simgesine dönüşmüştü; iç ve dış güçler birleşip icabına baktılar...

Peki, 2’nci Joseph neden bu yola girmişti?..

Gençliğinde Cizvit öğretmenlerin uyguladığı baskıcı eğitim Joseph’in dinciliğe karşı cephe almasına yol açmıştı...

*

Benzer bir tarihsel olayı günümüzde hep birlikte yaşıyoruz...

Atatürk devrimiyle Türkiye’de tarikatlar kapatılmıştır; bu yasak bugünkü anayasamızda da geçerlidir...

Ne var ki ülkemizde bugün Nakşi tarikatının siyasal güçleri iktidarı ele geçirmişlerdir...

Tarikatın Fethullahçı cemaati, şeyhin yuvalandığı Amerika’ya dayanarak Türkiye’de dinci devletin yeniden kurulması için elinden geleni yapıyor; bu yolda iktidar partisiyle iç içedir...

Dünyanın en büyük gücü Amerika ise 1.5 milyar nüfuslu İslam dünyasında dinciliği desteklemekten adeta haz duyuyor ve Ortadoğu çıkarlarını Türkiye’deki İslamcı iktidar eliyle yürütmeye bakıyor...

Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyet yıkılmak tehlikesiyle yüz yüze...

*

Tarihsel bilinç siyasal olayların nedenlerini dün-bugün-yarın üçlemesinde düşündüğü için akılcıdır...

Dincilik bu akıldan yoksun...

Yoksun olduğu içindir ki laikliğe ve laiklere karşı kin-nefret-düşmanlık akımı Türkiye’de bugün alabildiğine yoğunlaşıyor...

Türkan Saylan’a dincilerin münafereti, yaşadıkları olayları tarihsel zaman içinde değerlendirmekten uzak kaldıkları içindir...

*

Peki, bu işin sonu ne olacak?..

Amerika tarihsel kapsamda utanç verici bir iş-levi Anadolu’da üstlenmiştir...

İslam coğrafyasında laikliğe, asıl adıyla Aydınlanma’ya karşı çıkıyor...

Uygarlık tarihi bakımından bu utanç, Amerika’nın siciline yazılacak...

Amerika, Türkiye’de uygarlığa karşı savaşımını, kendi açısından çıkarcı ve düz siyaset sayarak 21’inci yüzyıla girdi...

Tarih Baba diyor ki:

- Olur böyle vakalar...