Köşe Yazısı

Kapat
A+ A-

Gecikme Maliyeti Arttırıyor

6 Şubat 2009 Cuma

Dünyada yaşanmakta olan küresel mali krizin etkilerini en aza indirebilmek, bu süreçte baş gösteren durgunluğu aşabilmek amacıyla birçok ülke zaman yitirmeden reel sektörünü destekleyici somut önlemler uygulamaya başladı. Örneğin, sadece otomotiv sektöründe alınan önemlere bakarsak, ABD finansal olarak zor durumda olan otomotiv firmalarının yeniden yapılandırılması amacıyla toplam 13.4 milyar dolarlık kredi paketini aralık ayında kabul etti. AB ülkeleri ise, küresel krizin otomotiv sanayi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve daralan pazarı canlandırmak için 4 yıl süreli 16 milyar Avroluk düşük faizli fon paketini onayladı.

Ülkemizde ise, bırakalım küresel mali krizin etkilerini azaltacak önlemleri almayı, 2007 yılının üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme hızının düşmesiyle başlayan daralmayı gidermeye yönelik, SGK borçlarının yapılandırılması ve istihdam paketi ve 13 bin civarında KOBİnin yararlandığı can suyu kredisi ve yeni yasalaşan sicil affı, internetten alınan ÖİVnin yüzde 5ine inmesi, 5084 sayılı Teşvik Yasasının bir yıl süreyle uzatılması, 30 ve daha yaşlı hurda araçların borcunun silinmesi, Ekonomik Koordinasyon Kurulunun Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğüne dönüştürülmesi dışında iş dünyasının ivedilikle beklediği çözümler üretilemedi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulunda ve sektör toplantılarında defalarca konuşulan, bakanların sıkça söylemlerinde bölük pörçük dile getirdiği önlemler paketi bir türlü somutlaşamadı. Peki bunlar hangileri?

Yeni teşvik sistemi, vergi oranlarında indirim, şirketlerin birleşmesini teşvik edecek düzenlemeler, kriz ortamında işçi çıkarma mecburiyetinde kalan işletmelerin işçi çıkarmaması için işsizlik yardımı, enerjinin ucuzlatılması, yabancı sermayeli şirketlerin kârlarını Türkiyede bırakmaları için özendirici tedbir alınması, finansal kiralamada üretimle ilgili tüm makine ve ekipmanların KDVsinin tekrar yüzde 1e indirilmesi, tarımsal kredi faizlerinin iyileştirilmesi, Sanayi Stratejisinin uygulanması bir süre SSK ve muhtasarların uzatılması, yüzde 3 oranındaki KKDF kesintisinin geçici bir süreyle kaldırılması, KOBİlerin bankalara olan kredi borçlarının yeniden yapılandırılması, çek yasasında değişiklik, otomotiv sektörünü rahatlatmak amacıyla ÖTV indiriminin de yer aldığı destek paketi, Bankalar Kanununun 160. maddesinin değiştirilmesi, turizm sektöründe yeni teşvikler ve KDV indirimigibi konular...

Bunların hepsi önemli ve sonuç alıcı çözümler ancak bir türlü söylemden öteye geçemiyor. Hep söylemde kalıyor. Krizden fırsat yaratma düşü bir türlü gerçekleşemiyor. Çözümlerdeki gecikmeler, her geçen gün ekonomide, reel sektörde, piyasalarda hasarın artmasına ve belirsizliğin sürmesine neden oluyor...

Önlem almada gecikme bakın hangi sektörleri etkiliyor.. Otomotiv sektörü ve otomotiv yan sanayii. Bugüne kadar piyasaları, tüm sektörleri rahatlatma amacıyla çıkarılan yasalar, alınan kararlar deyim yerindeyse bölük pörçük. Kısaca alınan kararların bereketi bir türlü görülemedi. İşlerinden olanlar hangi önlem sayesinde işine dönebilecek? İş arayanlara özel sektör dışında hangi kamu yatırımı umut ışığı olacak? Herkesin, her kesimin sorusu bu...

Bugün yarın açıklanacağı söylenen çözüm paketi geciktikçe teğet geçeceği söylenen krizin maliyetini ağırlaştırıyor...

Bu koşullarda açıklanacak önlemler paketi gerçekten çok önemli. Hemen sonuç verecek önlemleri içermediği sürece çözüm paketi bu kez ölü doğacak...