Miriam Mendez

11 Ağustos 2008 Pazartesi

Miriam Mendez Bach por Flamenco adını taşıyan CDsi ile içinde yaşadığımız 2008 yılının yaz mevsimini kapsayan kültür ve sanat etkinliklerinin en önemlilerinden birini yaşatıyor.

Bach for Flamenco Barok müzikten J. S. Bach, Flamenco, Jazz ve avangard müziğe kadar farklı dünyaları kulaklarımıza getiriyor. Miriam Mendez 3 yaşında iken, piyano öğretmeni olan annesi ile müziğe başlar. Sevilla ve Barcelona konservatuvarlarında aldığı eğitimin ardından Bach üzerine uzmanlaşmak amacıyla iki yıl boyunca Ambereste Frederick Gevers ile çalışır. 12 yaşında iken ilk konserini veren sanatçı, 16 yaşına geldiğinde İsviçre, Hollanda ve İtalyada kendisini her zaman destekleyen Frederic Gevers ve Hans Graff, Dimitri Bashkiroff, Jan Ekier, Edith Fischer, J. Achucarro gibi öğretmenler ile çalışma şansını elde eder. 1995 yılında Holland Music Sessionsta piyanist Lazar Berman, Miriamın yeteneği ve kişiliğinden çok etkilenerek kendisini dünyanın en saygın okullarından İmoladaki (İtalya) Franco Scalanın yönettiği Incontri Col Maestroya davet eder.

Bachın ezgileriyle Flamenko tınılarını bir arada kullanan Miriam Mendeze göre müzik Ne uyruktan anlar ne Baroktan, ne de güncelden. Miriam Mendezin elinden çıkan eserler ne flamenko konusunu kaybetmiş, ne de klasik müzik kişiliğini. Yaratıcı öfke ve şiirsel tatlılıkla dolu eserleriyle Miriam Mendez, Flamenko müzik camiasında piyanonun Carmen Amayası olarak tanınırken, klasik müzik çevresinde İspanyol Piazzolası olarak adlandırılıyor... Bach por Flamenco barok müzikten J. S. Bach, Flamenko, caz ve avangard müziğe farklı dünyaları ayağımıza getiriyor. Programında Miriam Mendezin piyanosuna flamenko gitarı ile keman, viyolonsel, cajon ve Flamenko şarkıcıları eşlik ediyor.

‘İstanbulin’

Tanınmış viyolonist (kemancı) Cihat AşkınAşkın Ensemble adıyla bir albüm yayımlamıştır. Eski İstanbul kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan bu 19. yüzyılda bir döneme bir giysinin temsil ettiği ve Batıdan esintiler olan İstanbulinCihat Aşkının düzenlemiş olduğu 13 adet Longs ve Sirtonun modern düzenlemelerinin yer aldığı yeni bir albümün adıdır. Aynı zamanda bir konser düzenlemesi olan İstanbulin 100 yıl önce Almanyada yapıldığı sanılan, daha önce eşine rastlanmamış bir Türk kemanı ile seslendirilmektedir. Türk kemanı adıyla anılmasının nedeni ise, kemanın üzerine işlenmiş ayyıldızlı Osmanlı sedef kakmaların bulunmasıdır.

Cihat Aşkının kemanıyle seslendirdiği Aşkın Ensemble etkinliği, şimdiye kadar gereğiyle üstünde durulmamış, çok önemli ve özelliği bulunan bir sanat olayı olarak örnek çalışmadır. Değerli kemancı Cihat Aşkını bu emeğinden dolayı alkışlamalıyız.