Karaciç'e Kesilen Bilet (II)

17 Ağustos 2008 Pazar

Karaciçin yakalanması niye sürpriz gibi karşılandı ki, anlamak zor diyor Economist (24 Temmuz) ve devam ediyor: Hikâye taa 29 Nisanda tetiklenmişti…”

29 Nisanda ne oldu?

AB ile Belgrad arasında bir İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasıimzalandı. Anlaşma, Sırbistanı potansiyel adayilan etti. Sırbistanın potansiyel adaylıktan fiili adaylığageçebilmesi içintek şartkoşuluyordu: Ara tara bulunamayan(!) Karaciçle Mladiçin; Laheydeki YCUMa (Eski Yugoslavya İçin Kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi) teslim edilmesi.

ABnin bekleme listesinde -on yıl- oyalanan Belgrad için; talebinyeni bir yanı yok. Yeni olan; ABnin eveleme, geveleme, oyalama, sallamaeşiğinden; Belgrad perspektifine somutluk kazandıran aktif inisiyatifeşiğine geçmesi. Hatırlı AB ülkelerinde (Almanya, Avusturya, İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya) Batı Balkanların istikrarıadına; Sırbistanı topluluk saflarına katmak fikri güçlenmişGenişleme yorgunu olmasına ve anayasa sorunlarına rağmen; AB başkentlerinde bu yönde artık bir iradeoluşmuş….

İradeninolgunlaşmasıyla birlikte işte, AB o klasik; Savaş suçlularını Laheye teslim etmek senin işin. Git ödevini yap, gerisini sonra düşünürüz!tekerlemesini bırakıyor. Ve Belgrad siyasetini damardan etkileyen fevkalade kritik bir zamanlamayladoğrudan sahaya iniyor!

Kimyasal alaşımları kolaylaştıran katolizör rolünebenzer bir rol oynuyor...

29 Nisan tarihi, bu nedenle kilit sayılıyor.

AB damgası taşıyan seçim zaferi!

11 Mayıs tarihinde çok önemli bir seçim var.

Belgradda Avrupa Boris Tadiç taraftarlarının hezimete uğraması bekleniyor.

Sırp milliyetçiliği; belli belirsiz AB vaatleri adına Tadiçin Batı yandaşlığınataviz vermiyor

Brüksel bu noktada işte hedefi 12den vuran bir atik tetiklikle, seçimlere 12 gün kala şapkadan -üyeliğin ilk aşaması olarak takdim edilen- bir Ortaklık Anlaşmasııkarıyor ve masada kartları değiştiriyor.

Tadiç vizyonu sandıkta hiç umulmadık bir zafer sağlıyor! Gerisi çorap söküğü gibi geliyor.

Şaşacak ne var? Senaryo 29 Nisanda yazıldı!” diyen Economistin sözleri, Brükselin işte bu aktif havuç-sopa siyasetineatıf yapıyor. Temmuz başında görevi devralan Belgradın ABci hükümeti; Brüksel havucunahemen karşılık veriyor: İlk icraat, milliyetçi istihbarat şefini değiştirmek oluyor. Savaş suçlularını dokunulmazkılan Belgrad istihbaratı BIAnın başına, Tadiçe yakın isim; Susa Vukadinoviç getiriliyor. Vukadinoviçin devir teslim töreninden hafta geçmeden Karaciç, otobüste kelleyi ele veriyor

Alternatif tıp doktoru, saç sakal uzatıp Dr. Dabiç kimliğiyleherkesi yanıltmış da; genç güzel sevgilisi bile kim olduğunu anlamamış da Bunlar magazin.

ABnin as devletleri sonuç almayı bir kez kafaya koymayagörsün, satranç tahtasının taşları nasıl da bakın tık tık yerinden oynuyor

En geç 2015’te üye

Sırbistan satrancındaki taşlar; aslına bakarsanız, 29 Nisan 2008 tarihinden bir yıl önce, 2007deki Lahey Uluslararası Adalet Divanı kararı ile oynamaya başladı. O zaman da yazdım (“Soykırım ve Güç Politikası3/ 5.3.2007 Sağnak): Sırbistanı devlet katında soykırımdan aklayanve Srebrenitza soykırımınınsorumluluğunu Karaciçle Mladiç gibi Belgrad denetimi dışına çıkanbirkaç serseri mayının işineindirgeyen bu karar; Brüksel yolundaki en büyük engeli bertaraf etmişti.

Hukuki açıdan tartışmalı bulunan Lahey kararı; baştan sona reel politikbir hamle olarak görülmüş; Uluslararası Adalet Divanı kisvesi altındakibüyük güçlerin Sırbistana çektiği kıyak şeklinde algılanmıştı.

Sırbistan bir kezsoykırımcı devletdamgasından kurtulunca; geriye yalnız Karaciç ve Mladiçi YCUMa teslim etmek kaldı. İki savaş suçlusunun YCUMa teslimi önündeki engel; yerlerinin bulunamaması filan değil, Sırbistanın ulusalcı güçlerinin direnci oldu. O direnç de sonunda ABnin -çetrefil her durumda bulduğu-yaratıcı formüllerlekırıldı

Mladiçin yanı sıra bir de sırada Kosova bağımsızlığının kabulü meselesi var.

Bunlar halledildiği an; Belgrad -en geç 2015te- ABde olacak.