Gürcistan Olayları BOP’un Parçası mı?

17 Ağustos 2008 Pazar

- Gürcistan ve Ermenistan ABD ve ABnin Kafkasyadaki ön cephesini oluşturuyorlar. İleride Batı, bu iki küçük ülkeyi, aralarında federatif bir yapılanma ile işbirliğine yöneltmek durumunda.

- Her ikisinin de NATO ve AB ile ilişkileri güçlendirilecek ve büyük olasılıkla üye yapılacaklar. Girişimler başladı bile. Bulgaristan-Romanya Modeli, Karadenizin doğusunda da Batı tarafından uygulanacak.

- Bu proje Batı için BOPun güvenliği ve uygulanabilirliği açısından yaşamsal bir önem taşıyor. Kafkasyanın Batı kapitalizminin denetimi altına sokulmasında Ermenistan ve Gürcistan iki ön karakol durumundalar. Bu arada, Ermenistanın Azerbaycan topraklarını işgalini, Batıda kimse hatırlamıyor bile.

Gürcistanın Güney Osetyaya saldırması ve bunun ardından Rusyanın Gürcistanın önünü keserek geri püskürtmesi, ABD-Rusya ve Batı-Avrasya çatışmasının küçük bir yansımasıdır.

Barzani ve Saakaşvili aynı konumdalar...

Türkiye bugün çok yanlış bir yerde duruyor. AKP yönetiminin ABD ile özel bağları, Kafkasyaya da yansımış durumda. Aynen Irak ve Irakın kuzeyinde yaşadığımız olaylarda olduğu gibi, Gürcistan konusunda sorunlarla karşı karşıyayız.

Hükümet, ABD’nin isteği doğrultusunda, son yıllarda Gürcistana silah yardımı yapmıştır. Bu silahların, Rusyanın Güney Kafkasyadaki çıkarlarına karşı kullanılacağı biline biline verilmesi,Türkiyeyi zor durumda bıraktı.

- Türkiye-Gürcistan arasında askeri işbirliği ortamı, yapay bir biçimde yaratıldı.

- Türkiye, Rusya ile karşı karşıya getirilmiş oldu”.

- Ankara Kafkasyada, BOPun destekçisi durumuna sokuldu.

Dün Amerikan filosunun Karadenize yerleşmesini Rusya ile birlikte engelleyen Ankara bugün, Gürcistanda ABDnin ön karakoluna yardım eden bir konuma düştü.

Bakû-Tiflis-Ceyhan...

Bakû Tiflis-Ceyhan boru hattı, “ABD ve AB petrol şirketlerinin denetimindedir. BOPun bir parçası olarak işlev görecektir.

Türkiye üzerinden geçen, ancak denetimi başkalarının elinde bulunan bir yatırımdır. AKP hükümeti döneminde Arap ülkelerinde olduğu gibi Kafkasyada da ABD ve ABnin talepleri doğrultusunda hareket ediliyor.

Hazar havzası işbirliği hareketinin dışında kalan Ankara, Batının bölge planlarının ön karakolu haline sokulmaktadır.

Güneydoğu ve Kafkasyada, ABD ve AB çıkarları doğrultusunda politika izleniyor. Peki, bunun Türkiyeye bir yararı oluyor mu?

- Türkiye ile Rusya yapay bir biçimde, karşı karşıya getiriliyor. Oysa Rusya ile ortak çıkarlarımızın olağanüstü örtüştüğü bir dönemden geçiyoruz.

- BOPa destek vermiş oluyoruz. Hedefteki Türkiye, kendisini ortadan kaldıracak bir projeye arka çıkıyor. Türkiye içindeki iki başlılık bu çelişkiyi yaratıyor.

Önümüzdeki yıllar...

ABD ve AB Gürcistan ve Ermenistanı 5-10 yıl içinde NATO ve ABnin himayesi altına alacaklardır. Güney Kafkasya önemli çatışmalara gebedir. Rusyanın ve Avrasyanın Batı tarafından kilitlenmesi, Türkiyenin de sonunu getirecek bir ortam doğurur.

Türkiye, kendi çıkarları doğrultusunda geliştirebileceği olanakları özellikle kullanmamakta; başkalarına, karşı taraftakilere kullandırtmaktadır.

- 1991’de Çekiç Güçün oluşturulması ile başlayan süreç Barzaniyi tanımaya ve Gürcistana silah yardımına kadar uzanan bir zincir oluşturuyor.

Osetya - Gürcistan - Rusya üçgeninde yaşanan olaylar buzdağının su üstündeki küçük parçalarıdır.

Esas sorun, soğuk savaş sonrası Batı kapitalizminin Ortadoğuda başlattığı işgal eylemleridir. Gürcistanın başındaki Cumhurbaşkanı Saakaşvili, ABDnin sivil darbesi sonucu iktidara getirildi.

Gürcistanın Güney Osetyaya saldırmasıyerel ve küçük bir olay değildir. ABDnin Güney Kafkasyadaki yeniden yapılandırma planlarının parçasıdır. Ne yazık ki AKP Hükümeti, Gürcistana yaptığı askeri yardımlarla oyunun bir parçası durumuna geldi.

- Türkiye AB süreci aracılığı ile Ermenistanda sıkıştırılıyor.

- Yarın Ermenistan ve Gürcistanın, ABD ve AB himayesi altına alınmaları ile sıkıştırma derinleşecek.

- Türkiye, Doğu Karadeniz üzerinden de baskı altına alınacak”.

Güneyde Kıbrıs gidiyor; Kuzeyde Karadeniz kuşatması hazırlanıyor.

Saldırıya uğrayan Güney Osetya değildir,Türkiye ve Rusyadır. OIayları tetikleyen ise, Kafkasyada yeni planlar yapan Batıdır.

Bu gerçeği bugünden görmeliyiz. Tehlikeyi bile bile bu politikayı izliyorsak, iş o zaman çok daha korkunç hale gelmiş demektir.

www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali